Capelle aan den IJssel

Honden in het Schollebos

In het Schollebos genieten veel verschillende gebruikers van de mogelijkheden van het stadspark. Eén van die groepen zijn de hondenliefhebbers. Het Schollebos wordt veel gebruikt voor het uitlaten van honden.

En hoewel hondenbezitters graag met hun hond het park bezoeken, zien andere mensen de honden juist als overlast. In de vastgestelde visie is opgenomen dat we, door het aanbrengen van een zonering, ervoor willen zorgen dat er duidelijk onderscheid is in het gebied waar honden mogen loslopen en waar dat niet mag. Op deze manier willen we bereiken dat iedere bezoeker zich prettig en veilig kan voelen in het stadspark.

Ook de aanwezigheid van een ruiterpad vlak bij het hondenstrand zorgt soms voor onwenselijke situaties tussen honden(bezitters) en paarden/ruiters.

Op 13 juli hebben we een verduidelijkend overleg gehad met de Vrienden van het Schollebos over de nieuwe zonering: waar mag een hond los en waar moet deze worden aangelijnd. Ook een mogelijke verplaatsing van het hondenstrand of het aanpassen van de huidige locatie is kort besproken.

Voorstel

Vertegenwoordigers van het Capelse Hondenplatform en de Capelse Manege gaan, als afvaardiging van de Vrienden van het Schollebos, samen met de gemeente Capelle aan den IJssel in een kleine groep de zonering inclusief de bijbehorende spelregels en de mogelijk nieuwe locatie van het hondenstrandje verder uitwerken tot een voorstel. Het uiteindelijke voorstel zal aan de volledige groep van de Vrienden van het Schollebos worden voorgelegd en met hen worden besproken. Er is dus nog niets besloten.

Er wordt gedacht aan plekken waar honden volledig los mogen lopen, plekken waar ze aangelijnd moeten worden en plekken waar ze helemaal niet mogen komen. Denk hierbij aan de plekken in het Schollebos met speeltoestellen of spelaanleidingen, maar ook de plekken waar plukfruit is aangeplant.