Capelle aan den IJssel

Concept kavelpaspoort Jaarsveld

Een deel van het huidige perceel van Tuincentrum Jaarsveld, aan de ’s-Gravenweg, biedt voor ontwikkeling van woningbouw. Een ontwikkelaar heeft een initiatief ingediend voor het realiseren van woningen op twee te creëren slagen aan de oostzijde van de locatie. Het kavelpaspoort, waarin de ambities voor de locatie zijn vastgelegd, is ook een basis voor een omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan. De voorlopige versie (concept) van het kavelpaspoort Jaarsveld ligt ter inzage tot en met woensdag 30 oktober 2019.