Capelle aan den IJssel

Nieuwe aannemer bekend!

Nieuwbouw Eben Haezerschool

Vandaag ondertekenden wethouder onderwijs Maarten Struijvenberg en Wim de Kok, directeur aannemersbedrijf Middelwateringbouw, het contract voor de bouw van een nieuwe basisschool aan de Duikerlaan/Alkenlaan. Met dit project is de eerste stap naar het gehele scholen huisvestingsplan van start gegaan.

De nieuwe school is ontworpen door RoosRos Architecten in samenwerking met de gemeente en de besturen van de Eben Haëzer- en de Rehobothschool. Beide scholen gaan in het nieuwe gebouw verder als één school. De naam van de school is nog niet bekend.

De bouw van de nieuwe school start in oktober onder begeleiding van projectleider Marloes Kortekaas, bouwdirectie Peter Post en toezichthouder Niels Rousse.

Op de foto van links naar rechts: Mark Mieras, stuurgroep lid VVOGG, Maarten Struijvenberg Struijvenberg, wethouder onderwijs, Wim de Kok directeur Middelwateringbouw B.V. , Michel Tobé, afdelingshoofd Facilitaire diensten.