Capelle aan den IJssel

Werkzaamheden Dansenbuurt Zuid

Project gereed!

De riolering in de Dansenbuurt Zuid was aan vervanging toe. Bij het vervangen van de riolering is ook een gecombineerd hemelwater- en drainagestelsel (DT-riool) aangelegd. Op deze manier wordt het hemelwater afgevoerd naar de singel. De straat is weer opgehoogd, waarbij de verharding is hergebruikt.

Tijdens de aanpak van de straat en riolering is ook het groen vervangen. De aanwezige bomen met ene slechte vitaliteit zijn voor zover noodzakelijk vervangen door een duurzamere soort. Verder zijn er ondergrondse containers geplaatst en is er een nieuw verlichtingsplan gerealiseerd.

Voortgang
Het project is eind 2018 afgerond.

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten