Capelle aan den IJssel

Werkzaamheden Doelen - Bouvigne

Wij investeren in uw wijk!

De riolering in de omgeving van de Doelen - Bouvigne is aan vervanging toe. De werkzaamheden die wij moeten doen, geven helaas (enige) overlast in de omgeving. Om de overlast te beperken, voeren we een aantal werkzaamheden tegelijkertijd uit.

Werkzaamheden:

  • Het aanleggen van een gecombineerd hemelwater- en drainagestelsel (DT-riool). Hiermee wordt voldoende hemelwater afgevoerd naar het oppervlaktewater. Zo bereiden we ons voor op klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande hevige buien waar we in de toekomst mee te maken krijgen.
  • Het plaatsen van ondergrondse (afval)containers, indien mogelijk.
  • Het ophogen van de straat. Hierbij hergebruiken we zoveel mogelijk de bestaande stenen.
  • Het optimaliseren van de parkeerruimte en waar mogelijk inspelen op de parkeerbehoefte in uw wijk.
  • Het ontwerpen van een nieuw verlichtingsplan voor de openbare ruimte. We plaatsen hogere lichtmasten, vervangen kapotte lichtmasten en vervangen de lampen door duurzame ledverlichting.
  • Groenvoorzieningen en speelplaatsen vervangen.

Voortgang

De werkzaamheden hebben circa 3 maanden vertraging opgelopen doordat er een wereldwijd te kort was aan PVC. De nieuwe planningstekening vindt u onder het kopje 'Downloads'. De werkzaamheden aan de Hermitage zijn zo goed als gereed. Het laatste deel is de riolering bij het Louvre dat tot begin april duurt waarna de verharding kan worden aangebracht en het fietspad Schollevaartseweg. Eind april verwachten we hiermee gereed te zijn.

Ondertussen zal tot half april het groen worden aangebracht. Ook de leverantie van groen is vertraagd door de grote vraag.  

Het depot wordt aan het eind van de werkzaamheden opgeruimd en weer ingezaaid. We verwachten dat dit medio mei is uitgevoerd.

Planning

Voorbereidend project Uitvoering gemeente

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten