Capelle aan den IJssel

Werkzaamheden Radebuurt gestart

In mei is gestart met de werkzaamheden aan het project Radebuurt. De aannemer vervangt de komende weken het riool op een gedeelte van de Johan Jongkindrade en aansluitend de Pieter Mondriaanrade.

Tegelijk legt de aannemer ook een infiltratie transport riool aan om de grondwaterstand beter te regelen. Het regenwater wordt dan niet meer via kolken afgevoerd naar het vuilwaterriool. Dit krijgt door de infiltratie beter de kans om in de bodem te worden opgenomen.

In de plaats van de asfaltverharding komen op de rijbaan betonstraatstenen. Dat heeft meer uitstraling, verhoogt de verkeersveiligheid en heeft lagere onderhoudskosten. Rijbanen en stoepen komen op de hoogte van het oorspronkelijke streefpeil.

In overleg met bewoners laat de gemeente in de Pieter Mondriaanrade naast de parkeerplaats nieuwe speeltoestellen plaatsen. Het eerstvolgende plantseizoen komen er nieuwe bomen naast de kademuur aan de Johan Jongkindrade, bij de parkeerplaats nieuwe verlichtingsmasten met ledverlichting en In de groenvakken nieuwe beplanting.

Met deze werkzaamheden krijgt project Radebuurt voor de komende decennia een flinke opfrisbeurt!