Capelle aan den IJssel

Werkzaamheden Schildersvormenbuurt fase 1

Wij investeren in uw wijk

De riolering in de Schildersvormenbuurt is aan vervanging toe. Bij het vervangen van de riolering wordt ook een gecombineerd hemelwater en drainagestelsel (DT-riool) aangelegd. Op deze manier wordt het hemelwater afgevoerd naar de singel. De straat wordt weer opgehoogd, waarbij de verharding uit het oogpunt van duurzaamheid en kosten wordt hergebruikt. Het asfalt op de erfontsluitingswegen in de wijk zal vervangen worden door betonstraatstenen. Ook gaan we de groenvoorzieningen en speelplaatsen vervangen. Verder worden er ondergrondse containers geplaatst en maakt de huidige verlichting plaats voor door LED-verlichting. Hiermee krijgt deze wijk een kwaliteitsimpuls.

Voortgang

Nadat we in december voorbereidende werkzaamheden hebben uitgevoerd, is aannemer Bunnik Groep op 9 januari 2020 gestart met de uitvoering van het groot onderhoud bij Ets/Fresco.

Naar verwachting duren de werkzaamheden tot eind 2020. In het aanstaande plantseizoen, dat duurt van november 2020 t/m maart 2021, zal het nieuwe groen worden aangebracht.

Inmiddels zijn de werkzaamheden in de Ets en de Fresco uitgevoerd en gaan de werkzaamheden in de Litho goed vooruit. De Lino is het volgende woonerf waar de aannemer gaat werken.

Ondanks de coronacrisis lopen we op planning.

Uitvoering is gereed

Planning

Voorbereiding en aanbesteding Uitvoering

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten