Capelle aan den IJssel

Kom op 8 maart langs in de Stadsbibliotheek en praat mee over wonen in Capelle!

In de Stadsbibliotheek van Capelle gaan we op woensdag 8 maart met u in gesprek over de woonwensen voor de toekomst. Tijdens een interactieve inloopmiddag en verschillende themagesprekken willen we Capellenaren de gelegenheid geven om creatieve ideeën in te brengen en mee te praten over de aanpak van de wooncrisis. De uitkomsten van deze dag worden meegenomen bij het opstellen van het nieuwe Programma Wonen.

'In gesprek met de stad: Wonen in Capelle'

Woensdag 8 maart staat volledig in het teken van woonwensen. Hoe wil de Capellenaar nu, maar ook in de toekomst wonen? Van 13.00 uur tot 17.00 uur is er in de bibliotheek aan het Stadsplein een inloopmiddag waar u onder het genot van een kopje koffie of thee in gesprek kan gaan met medewerkers van de gemeente en corporatie Havensteder. In de avond vinden er, ook in de bibliotheek, themagesprekken plaats. Hierin worden verschillende thema’s als de doorstroming op de woningmarkt, de woonwensen van jongeren en alternatieve woonvormen besproken. De inloopmiddag is zonder aanmelding vrij te bezoeken, voor de themagesprekken kunt u zich via dit formulier aanmelden.

Programma Wonen 2023

In 2023 stelt de gemeente een Programma Wonen op. In het Programma Wonen staat hoe de gemeente Capelle zich wil blijven ontwikkelen als een fijne plek om te wonen. De woonbehoefte verandert. Door een programma op te stellen, met ook input van de Capellenaar en partners uit de stad, willen we het Capelse woonbeleid aan laten sluiten op huidige en toekomstige woonwensen. Door een enquête over alternatieve woonvormen in te vullen konden Capellenaren al eerder hun ideeën inbrengen. Jongeren hebben daarnaast een aparte vragenlijst ontvangen over hun woonwensen. De uitkomsten van de enquêtes worden op 8 maart ook besproken.