Capelle aan den IJssel

Participatiehandvest Vereniging Eigen Huis ook in Capelle aan den IJssel

Er gebeurt momenteel van alles in de openbare ruimte van Capelle aan den IJssel. Volgens het actieplan Capelle Doet't staan wij bewoners van Capelle centraal hierin. Wat blijkt echter, er is in Capelle helemaal geen sprake van een passende bewonersparticipatie. Bewoners die over de inrichting van de buitenruime willen meedenken worden genegeerd. Vereniging Eigen Huis heeft een Participatiehandvest opgesteld voor gemeentes waarin de voordelen staan om echt met bewoners aan de slag te gaan. In stap 4 staat bijvoorbeeld dat bewoners een eigen budget moeten krijgen zodat ze met eigen experts kunnen nadenken over gemeentelijke plannen of plannen die ze zelf aan de gemeente willen voorstellen. Voordeel hiervan is dat er een groter draagvlak komt voor gemeentelijke plannen en vanwege de diversiteit aan input deze plannen ook kwalitatief beter worden.

Capelle implementeer Participatiehandvest Zie link: https://www.eigenhuis.nl/wat-doet-vereniging-eigen-huis/bewonersinvloed/participatiehandvest
Vraag van Bewoners AvR