Capelle bouwt aan de stad

Aankomend onderhoud bospercelen Schollebos

Door: Gemeente Capelle aan den IJssel

De komende maanden vindt er weer onderhoud plaats in de bospercelen in het Schollebos.

Hierbij wordt een natuurvolgend bosbeheer aangehouden. Dit betekent dat oude of zieke bomen worden weggehaald en jonge bomen en struiken, welke hier op natuurlijke wijze zijn opgekomen, de ruimte krijgen om op te groeien. Dit zorgt voor een grotere variatie in leeftijd en boomsoorten, wat goed is voor de biodiversiteit. Daarnaast wordt het hout dat hierbij vrijkomt zo veel mogelijk hergebruikt binnen het Schollebos. 

De volgende werkzaamheden zullen plaatsvinden:

- Door essentaksterfte staan er meerdere zieke Essen in het Schollebos. Om verdere verspreiding van deze ziekte zo veel mogelijk te voorkomen en om de veiligheid in het Schollebos te kunnen garanderen worden deze bomen gekapt. De bomen die verwijderd worden zijn te herkennen aan een kruis op hun stam.

- Voor het standaard onderhoud worden oude en zieke bomen gekapt om zo ruimte te maken voor jonge bomen en struiken. Ook zullen in enkele percelen bomen worden weggehaald om andere soorten hier een kans te geven zich te ontwikkelen. Zo wordt de biodiversiteit in het perceel verhoogd. Alle gekapte bomen worden circulair gebruikt en blijven in het Schollebos, bijvoorbeeld als dood hout voor insecten en paddenstoelen of als takkenril. Zo creëert dood hout nieuw leven.

Alle werkzaamheden zullen gefaseerd worden uitgevoerd. Dit houdt in dat de werkzaamheden steeds in één perceel plaatsvinden, om zo de overlast voor de natuur en bezoekers zo minimaal mogelijk te houden.

De eerste tekenen van de werkzaamheden die dit winterseizoen uitgevoerd zullen worden zijn al zichtbaar in het Schollebos. Bomen die verwijderd moeten worden, zijn al voorzien van een merkteken (oranje kruis). Voordat de werkzaamheden starten zal nog met de Vrienden van het Schollebos besproken worden waarom het noodzakelijk is deze bomen te verwijderen.

Werkzaamheden

Beheer en actieplan Schollebos

Door: Gemeente Capelle aan den IJssel