Capelle aan den IJssel

Denk mee over de parkregels in het Schollebos!

Het deelproject voor parkregels is van start gegaan. Heeft u een mening over wat meegenomen moet worden in de parkregels? Neem dan contact op met ons via Schollebos@capelleaandenijssel.nl

Uit een eerdere bijeenkomst met mensen uit de stad en uit twee enquêtes bleek dat er behoefte is aan parkregels in het Schollebos. Die behoefte is er vooral, omdat het niet altijd duidelijk is wat er nu wel en niet mag.

Als we met elkaar afspreken hoe we ons gedragen in het park, schept dat duidelijkheid en zo wordt het ook gemakkelijker om elkaar erop aan te spreken. Het hoeft zeker niet alleen te gaan om wettelijke normen, maar ook om waarden: wat verwachten we van elkaar en wat vinden we wel of niet prettig? Door zulke afspraken te maken en die ook goed te communiceren, stralen we uit dat het Schollebos een fijn park is waar iedereen welkom is.

Welke regels worden er opgesteld? Dat ligt nog niet vast en jij kunt eraan bijdragen! We komen graag in contact met jongeren, barbecueërs, omwonenden en andere personen die regelmatig in het Schollebos komen en die graag mee willen denken. Zou jij willen meepraten, heb je goede ideeën? Neem dan contact op met ons via Schollebos@capelleaandenijssel.nl