Capelle aan den IJssel

Dood hout doet leven

In de vorige eeuw werd in bossen dood hout, zoals gekapte of omgevallen bomen, systematisch opgeruimd. Rottend dood hout is lang gezien als een teken van nalatig of slordig onderhoud in bossen. Eind van de vorige eeuw is dat inzicht veranderd door de toegenomen ecologische kennis. Dood hout blijkt namelijk belangrijke voor biodiversiteit (natuur rijkdom) van een bos. Het dode en gekapte hout wordt nu op verschillende manieren in het Schollebos (her)gebruikt. Het is dus ook niet de bedoeling dat het hout uit het Schollebos wordt meegenomen om er thuis de openhaard mee aan te maken.

We laten als, het veilig kan, dode bomen staan voor spechten en andere in boomgaten levende dieren. Omgevallen of door ziekte gekapte bomen laten we liggen. De bomen met takken die bij de werkzaamheden omgezaagd worden, zien wij niet als afval, maar gebruiken we zoveel mogelijk opnieuw. 

Nut van dood hout

Het dood hout bruist van leven. De staande en liggende bomen en takken worden geleidelijk opgeruimd door vele soorten paddenstoelen en kevers. Larven van kevers, vliegen, muggen en rupsen van nachtvlinders eten het rottende hout. Deze larven en rupsen zijn op hun beurt nuttig voor sommige soorten wespen. Ook vogels, zoals spechten, worden aangetrokken door deze insecten. Ze zien ze als lekkernijen. Wanneer er grotere gaten in de stam ontstaan, kunnen er zich ook vogels, eekhoorns, boommarters en vleermuizen in nestelen. Deze trekken op hun beurt wéér andere dieren en insecten aan. Mossen en korstmossen gebruiken het dood hout als groeiplaats. 

Ongeveer 20 % van alle soorten in het bos leven direct van hout, en nog eens 20 tot 30% indirect (bijvoorbeeld insecteneters). Na verloop van tijd komen er schimmels die het hout langzaam verteren. De voedingsstoffen uit hout komen weer in de bodem terecht waardoor nieuwe bomen en struiken kunnen groeien en de bodem een betere kwaliteit krijgt. We maken de natuurlijke kringloop hiermee compleet en geven veel plant- en diersoorten en schimmels de kans zich te vestigen of om te overleven in het Schollebos. Het opruimen of verbranden van dood hout vermindert juist de rijkdom aan natuur. Wij ruimen daarom niet al het hout meer op, maar zetten het in voor natuur- en bodemverbetering.

Hergebruik van hout

De bomen en takken die bij de werkzaamheden omgezaagd worden gebruiken wij onder meer voor het aanbrengen van rillen in het bos. Dit zijn rijen van opgestapelde stammen en takken. Tussen de takken en stammen kunnen vogels en kleine zoogdieren een plek vinden om te schuilen of te nestelen. De biodiversiteit (natuurrijkdom) in het Schollebos neemt hierdoor toe.

We hergebruiken het hout in het Schollebos ook op andere manieren. Er liggen boomstammen langs wandelpaden die vervolgens gebruikt kunnen worden om als evenwichtsbalk overheen te lopen en er zijn springvoorzieningen gemaakt op de ruiterpaden. Ook zijn er mooie houtsculpturen gemaakt. Heeft u ze al gezien? U treft in het bos prachtige beelden, stoeltjes en bankjes aan.