Capelle aan den IJssel

Ecologisch onderzoek

Het is erg belangrijk om, voordat het werk aan de bospercelen start, duidelijk te krijgen of er bomen zijn met beschermde nesten of verblijfplaatsen van vleermuizen.

Vorig jaar is voor het bovengenoemde bosperceel al onderzocht waar de vliegroutes van vleermuizen lopen, zodat deze door de werkzaamheden niet onderbroken of teveel verstoord raken.

Een ecologisch deskundige gaat, voordat er wordt gestart met het werk, nogmaals bekijken waar eventuele beschermde soorten aanwezig zijn. Op die plekken wordt vervolgens voldoende afstand gehouden, of worden de werkzaamheden op zo’n manier uitgevoerd dat het geen schade oplevert.

Vrienden van het Schollebos

De hierboven beschreven aanpak wordt de komende weken verder uitgewerkt en voorgelegd aan de Vrienden van het Schollebos. De Vrienden van het Schollebos kunnen hier dan vanuit de verschillende expertises naar kijken. Zij kunnen eventueel nog adviseren om zaken aan te passen en uiteindelijk akkoord geven op deze aanpak.