Capelle aan den IJssel

Eerste overleg ‘Vrienden van het Schollebos'

In de visie voor het Schollebos is de wens uitgesproken om betrokken inwoners en ondernemers samen te brengen als 'Vrienden van het Schollebos'. Het is de bedoeling dat de Vrienden van het Schollebos nauw gaan samenwerken met de gemeente en alle relevante zaken over het beheer en de programmering van het Schollebos bespreken.

Invulling en vorming

Om deze wens te realiseren heeft in de afgelopen weken een eerste overleg plaatsgevonden met de direct betrokken stakeholders van het Schollebos. Hiervoor zijn het WOP Schollevaar, WOP Schenkel, Volkstuinvereniging Nut & Genoegen, Pannenkoekenhuis Schollebos, Capelse Manege, Bomenstichting Capelle, Stichting Natuurvrienden Capelle e.o., Centrum voor Natuur- en Milieu Educatie, Stichting Welzijn Capelle en Sportief Capelle uitgenodigd. Tijdens dit eerste overleg werd de vorming van deze 'Vrienden van het Schollebos' besproken.

Niet alle betrokken partijen waren in de gelegenheid om hierbij aan te sluiten, maar we hopen hen bij volgende overleggen wel te mogen verwelkomen. In de aankomende periode komen we vaker (online) bij elkaar om deze nieuwe samenwerking verder vorm te geven.

Activiteitenkalender

In het overleg is de intentie uitgesproken om gezamenlijk een activiteitenkalender te ontwikkelen waarop alle activiteiten in het Schollebos worden vermeld. Denk hierbij aan excursies, sportactiviteiten, maar ook werkzaamheden die de gemeente uitvoert. Sommige van deze werkzaamheden kunnen zelfs gezamenlijk uitgevoerd worden: denk aan het knotten van bomen of het snoeien van fruitbomen.

We houden u via de nieuwsbrieven en de projectenpagina van het Schollebos op de hoogte van de voortgang.