Capelle aan den IJssel

Even voorstellen…Marc den Ouden

Mijn naam is Marc den Ouden, ik werk als gebiedsadviseur bij het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK). HHSK beheert het water in sloten en plassen en zorgt voor droge voeten en schoon water. Een gebiedsadviseur is het eerste aanspreekpunt voor samenwerkingspartners over alles wat met water te maken heeft.

Hoewel ik al achttien jaar in verschillende functies bij het waterschap werk, heb ik pas sinds begin dit jaar deze rol voor de gemeente Capelle aan den IJssel. Het is voor mij een leuke uitdaging om de gemeente beter te leren kennen en gezamenlijk te werken aan het uitvoeren van ambities en opgaven voor een duurzaam, klimaatbestendig watersysteem in de gemeente en in het bijzonder in het Schollebos.

Samenwerken aan het actie-en beheerplan

Ons aandeel in het actie-en beheerplan voor het Schollebos is het realiseren van maatregelen die bijdragen aan het bereiken van een ecologisch gezond, helder en plantenrijk watersysteem. Een eerste noodzakelijke stap die daartoe gezet moet worden is ervoor zorgen dat er zo min mogelijk water van buiten (gebiedsvreemd water) het gebied in hoeft. Nu stroomt water vanuit de Ringvaart continu door het Schollebos heen om de wijk Schollevaar van water te voorzien. Dit water bevat veel voedingsstoffen die niet goed zijn voor de waterkwaliteit. Die stroom willen we eraf halen zodat we uiteindelijk toe kunnen naar een watersysteem dat zoveel mogelijk gevoed wordt met schoon regenwater.

Flexibel waterpeil

Daarbij willen we een flexibel waterpeil instellen in een deel van het Schollebos (de grote vijvers). Dit betekent dat het waterpeil daar mag stijgen in natte tijden zodat regenwater kan worden vastgehouden en mag dalen in droge tijden zodat niet meteen water van buiten hoeft te worden ingelaten. Natuurlijk kan dit niet onbeperkt: er komt een boven- en een ondergrens aan het peil om te voorkomen dat het problemen veroorzaakt. Wat die grens precies wordt, moet nog worden uitgezocht.

Er zijn veel maatregelen nodig om het instellen van een flexibel peil mogelijk te maken (onder andere de bouw van een nieuw wateraanvoergemaal voor Schollevaar). Maar alleen daarmee zijn we er nog niet. Dan wordt het belangrijk om iets te gaan doen aan de inrichting van het watersysteem. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van natuurvriendelijke oevers, realiseren van diepe of juist ondiepe plekken in het water. Ook de aanpak van allerlei bronnen van voedingsstoffen die in het systeem zelf zitten is noodzakelijk. Het gaat daarbij om bagger/waterbodem, bladafval van bomen, hondenpoep, voeren van eenden en aas voor (karper)vissen. Ook de huidige visstand in het watersysteem moet misschien aangepakt worden om het water ecologisch gezond te krijgen. 

Om te bepalen wat precies een rol speelt in het Schollebos is nader onderzoek nodig. Ook moeten we nog veel meten om de huidige situatie goed in kaart te krijgen. Op basis van alle bevindingen kunnen we uiteindelijk één integraal herstelplan maken en uitvoeren. Ecologisch herstel is een zaak van lange adem. Wij werken in 2021 aan de voorbereiding van het project en de benodigde bestuurlijke besluitvorming daarover. Daarna zal ook meer duidelijkheid komen over de planning.