Capelle aan den IJssel

Het broedseizoen is begonnen

Het is weer Lente! De vogels fluiten er weer lustig op los, de eerste jonge eendenkuikens zwemmen in de sloot en de koolmezen in het nestkastje beginnen met takjes en mos te slepen. Het broedseizoen is weer van start gegaan.

Het broedseizoen

Maar wanneer start het broedseizoen eigenlijk? Is er wel een ‘vast’ broedseizoen? Het antwoord is: nee! Bijna jaarrond zijn er vogelsoorten die aan het broeden zijn. Sommige uilensoorten en blauwe reigers starten al begin februari, terwijl de laatste jonge futen nog in oktober uit het nest komen. ‘Het’ broedseizoen bestaat dus niet. Om toch wat houvast te hebben wordt de periode tussen 15 maart en 15 juli aangeduid als broedseizoen, omdat in die periode de meeste vogels broeden. Voor water- en moerasvogels is dit iets later, in de periode van 1 april tot en met 15 augustus.

Bij het plannen van de snoeiwerkzaamheden in het Schollebos is hier rekening mee gehouden en wordt er rond de start van het broedseizoen gestopt met de ingrijpende werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden vóór de start van het officiële broedseizoen is er telkens goed gekeken of er in de buurt geen ‘vroege vogels’ begonnen waren met nestelen. Op die manier hebben we eraan gewerkt om verstoring van nesten en jonge vogels te voorkomen.

Honden en het broedseizoen

De verstoring van nesten van vogels die op of dicht bij de grond broeden, wordt in veel gevallen veroorzaakt door loslopende honden. Het is goed om dit onder de aandacht te brengen, met de vraag of u als hondenbezitter hier rekening mee wilt houden. De vogels die op de grond broeden moeten zich namelijk de wezel, vos en bunzing al van het lijf zien te houden. Extra verstoring door loslopende honden in de bospercelen is dan uiteraard onwenselijk. Hierbij het verzoek om uw hond in het broedseizoen sowieso bij u in de buurt te houden en het liefst natuurlijk aan te lijnen. Alvast dank voor uw medewerking.

We hopen weer op veel voorjaarsgeluk voor alle vogelpaartjes en ons allemaal!