Capelle aan den IJssel

Hoe staat het ervoor met het Schollebos-project?

We zijn in 2020 gestart met het project Schollebos. Waarom zijn we dit project gestart? En wat is er al gebeurd sindsdien? Wat gaat er nog gebeuren? Wij vertellen u daar graag meer over.

De aanleiding voor het Schollebos -project

In 2020 is er samen met de stad nagedacht over een visie voor de toekomst van het park Schollebos. De aanleiding hiervoor was een onderzoek naar de toestand van de bossen in 2019. De bossen verkeerden in een matige tot slechte staat van onderhoud. Om dit op te lossen zijn ingrijpende maatregelen geadviseerd om het bos een nieuwe start te geven.

Dit heeft begrijpelijk geleid tot veel onrust en bezorgdheid. Om de verschillende meningen over het onderhoud in het park samen te brengen, is er gewerkt aan een gezamenlijk toekomstbeeld. Dit omvat een plan om in fasen het bos te begeleiden naar een gewenste en vooral ook veilige toestand. De gemeenteraad heeft dat toekomstbeeld, de visie, vastgesteld en stelt voor een aantal acties budget beschikbaar (eenmalig én structureel).

De resultaten van 2021

De visie realiseren we sinds de vaststelling in stappen. Enkele dingen zijn al buiten zichtbaar geworden en aan sommige dingen heeft u mee kunnen doen in 2021. Dit is een overzicht van mijlpalen uit het afgelopen jaar.

 • Er is een groep betrokken Capelse inwoners, enkele jongerenraadsleden en organisaties samen aan de slag gegaan als klankbord onder de naam Vrienden van het Schollebos. Deze groep is dit jaar 6 keer samengekomen om allerlei vraagstukken te bespreken en samen afspraken te maken over de onderlinge samenwerking.
 • Er zijn in samenwerking met de Vrienden van het Schollebos twee leerzame speurtochten georganiseerd voor gezinnen als activiteit in coronatijd. Hieraan hebben naar schatting in totaal 1.200 kinderen meegedaan.
 • We zijn dit jaar gestart met een ecologisch maaibeheer.
 • Er zijn in 2021 prachtige oude laagstam fruitbomen aangeplant die we hebben laten herplaatsen uit een op te heffen fruitgaard elders in Nederland.
 • Er is gewerkt aan de veiligheid van het bos langs de wandel- en fietspaden.
 • Er is een informatiebord geplaatst bij de ingang om iedereen te wijzen op het nieuws rondom het Schollebos, te vinden op de website Capellebouwtaandestad.nl en ook zijn er borden gemaakt die we bij werkzaamheden op locatie in het park kunnen zetten om daar iedereen uit te leggen wat we aan het doen zijn.
 • Er is gewerkt aan de toegankelijkheid van het park door meer bankjes te plaatsen langs een route die we plannen voor ouderen en mindervaliden. ook willen we naast deze bankjes plaats maken om met een scootmobiel of rolstoel stil te staan.
 • Het toilet in het Schollebos is sinds dit jaar ook in de winter overdag geopend.
 • Er is in 2021 zes keer een nieuwsbrief gestuurd met aandacht voor actualiteiten vanuit het project Schollebos naar iedereen die zich daarvoor heeft opgegeven.
 • Inmiddels zijn er voor de nieuwsbrief meer dan 600 geïnteresseerde lezers die de ontwikkelingen volgen.
 • We hebben op 20 oktober gesproken met bezoekers van het park tijdens het “Praatje in het Schollebos”. Ondanks het regenachtige weer waren veel mensen op uitnodiging of spontaan in het park langsgekomen om hun ideeën te delen, mening te geven, mee te doen aan activiteiten en informatie te vragen.

Veel dingen zijn nu nog niet direct buiten te zien.

Dat komt doordat we die aan het voorbereiden zijn in overleg de Vrienden van het Schollebos en andere belanghebbenden. Om dit goed te kunnen doen vormen we vaak werkgroepjes met specialisten, belanghebbenden en geïnteresseerden rondom een onderwerp. In deze nieuwbrief kunt u lezen over de start van een werkgroep die zich bezighoudt met de Parkregels. Als u mee wil denken in een werkgroep, of iets wilt meegeven aan de werkgroep, dan kunt u een berichtje sturen naar: schollebos@capelleaandenijssel.nl.

Wat kunt u van ons verwachten in de volgende jaren?

In 2022 en 2023 gaat u meer zien en horen over meer acties. Het gaat hierbij om heel diverse onderwerpen zoals:

 • Meer speurtochten en activiteiten voor kinderen en gezinnen
 • Het uitbreiden van de Watervallei
 • Het openen van drinkwaterpunten
 • Het opstellen van parkregels
 • Een actieplan voor paden en routes
 • Het aanpakken van de bossen
 • Het vrijwilligerswerk in het park
 • Het uitbreiden van de honden aanlijnzones
 • Het realiseren van een flexibel waterpeil
 • Het verbeteren van de BBQ-plekken

Voor de toekomst willen we al het moois van het Schollebos behouden en steeds blijven werken aan een fijn park waar natuur en recreatie hand in hand gaan. Daarom leggen we alle afspraken over onderhoud, samenwerken en communicatie vast in een beheerplan en blijven we acties en wensen in lijn met het toekomstplan voor het Schollebos oppakken. Ook willen we alle betrokkenen blijven informeren en mee laten doen in de acties. Kortom in 2021 hebben we een druk jaar gehad, met mooie resultaten, intensieve samenwerking en met nog meer moois voor de jaren hierna in voorbereiding. Wij gaan door in deze richting, graag samen met de Vrienden van het Schollebos en de bezoekers van het Schollebos!