Capelle aan den IJssel

Kappen van bomen door essentaksterfte

Vooruitlopend op de onderhoudswerkzaamheden aan de eerste bospercelen in het Schollebos, worden er binnenkort 21 essen gekapt. Deze essen worden gekapt omdat ze last hebben van essentaksterfte. Door essentaksterfte raken de bomen in verslechterde conditie en vaak sterven ze uiteindelijk.

In het Schollebos staan veel essen. Helaas heeft ook een behoorlijk deel van deze essen last van deze essentaksterfte. Omdat het nogal kan verschillen hoe snel een boom hierdoor verslechtert, kappen we pas bomen als het nodig is in het kader van de veiligheid of onderhoud. De 21 essen staan verspreid door het Schollebos en zijn al dood of in zeer slechte conditie en daardoor mogelijk gevaarlijk voor parkbezoekers.

Geen vervangende bomen

De bomen die worden verwijderd, worden niet vervangen. De ruimte die door het verwijderen van deze bomen ontstaat, wordt door de bestaande begroeiing zelf ingenomen en opgevuld. Nieuwe aanplant overleeft hier niet door een gebrek aan (zon)licht dat wordt weggehouden door de bestaande begroeiing.

Foto: zieke es