Capelle aan den IJssel

Onderhoud aan de bospercelen 2022

In januari wordt het eerste ‘Proefperceel’ in het Schollebos aangepakt. De aanpak van het proefperceel is tot stand gekomen in overleg met de Vrienden van het Schollebos. Hierbij volgen we de principes van belevingsgericht en natuurvolgend bosbeheer.

We gaan in overleg met de Vrienden van het Schollebos en een vleermuisdeskundige kiezen welke bomen gekapt moeten worden om ruimte te geven aan groensoorten die van nature thuishoren in het gebied. Ook proberen we hiermee meer variatie in leeftijd en soort van bomen op te bouwen. Een aantal bosranden willen we herstellen naar begroeiing met meer bloei. Deze twee belangrijke acties zullen we uitvoeren:

  • Ten eerste pakken we de percelen aan die te maken hebben met zieke essen die afsterven. Om de veiligheid in het Schollebos te garanderen, streven we ernaar deze percelen in fasen verdeeld over hooguit vijf jaar op orde te brengen.
  • Ten tweede werken we langjarig door middel van een bestendig natuurvolgend beheer aan de bossen. Door de beheerwerkzaamheden ruimtelijk te spreiden, wordt het Schollebos op een geleidelijke manier veilig en toekomstbestendig gemaakt. Dat is beter voor de natuur en voor onze eigen natuurbelevenis!