Capelle aan den IJssel

Onderhoud bospercelen

De komende maanden zijn er weer onderhoudswerkzaamheden in de bospercelen. Net als vorig winterseizoen worden er op verschillende plekken in het Schollebos een aantal dode of gevaarlijke bomen omgezaagd op plekken dicht langs de paden.

Daarnaast wordt er ook een eerste bosperceel in zijn geheel aangepakt. Hierbij gaan we te werk volgens de principes van natuurvolgend bosbeheer: kleine ingrepen om het bos bij te sturen, maar geen grote hoeveelheden bomen kappen waarbij er kaalslag ontstaat. Een voorbeeld: dicht naast een mooie jonge eik, die nog wel een paar honderd jaar verder kan groeien, staat een es die slecht van vorm en gezondheid is. Om de eik de ruimte te geven uit te groeien tot een mooie grote boom, wordt de es gekapt. De onderste 3 tot 4 meter van de stam blijft staan zodat spechten, paddenstoelen en insecten hierop kunnen leven.

Afwisseling in leefgebied voor dieren en planten

Tijdens de onderhoudswerkzaamheden houden we scherp in de gaten op welke plekken al weer jonge boompjes zijn opgekomen. Deze worden bewust gespaard en krijgen de ruimte, zodat de nieuwe generatie van bomen op een natuurlijke manier op kan groeien. Op die manier kunnen we ook zorgen voor een divers bos: op veel plaatsen staan nu groepen van één boomsoort, met allemaal dezelfde leeftijd. Door hierin bij te sturen werken we toe naar een bos met een hogere biodiversiteit en meer afwisseling in leefgebied voor dieren en planten.

Het werk in de bospercelen

Het werk in de bospercelen wordt met veel aandacht verdeeld, zodat er niet in één seizoen op veel verschillende van plekken wordt gewerkt. Dan zouden op teveel plekken de omstandigheden veranderen en bosbewoners verstoord kunnen raken. Er wordt daarom gestart met een bosperceel direct ten westen van het Hazenpad en ten zuiden van het IJsvogelpad. Zo werken we in fases het Schollebos door, om na een aantal jaren weer up-to-date te zijn als het om bosbeheer gaat.