Capelle aan den IJssel

Samenwerken aan het Schollebos

Stichting Natuurvrienden Capelle aan den IJssel (SNC) werkt nauw samen met de gemeente bij de plannen om van het Schollebos weer een mooi parkbos te maken. Natuur en recreatie in harmonie en niet ten koste van elkaar is in een notendop het uitgangspunt.

Het Schollebos is ruim 40 jaar geleden aangelegd door de toenmalige Heidemij. Veel monocultures (veel bomen van zelfde soort bij elkaar), verkeerde boomsoortkeuzes en onvoldoende dunningen hebben geleid tot erg slechte bosplantsoenen. Veel bomen zijn dood, ziek of slecht ontwikkeld.

Een groots plan om de bosdelen weer gezond te maken is in ontwikkeling: een grotere diversiteit aan boomsoorten aangepast aan bodemsamenstelling en grondwaterstand. De uitvoering gaat een aantal jaren duren. Veel van die “slechte” bomen staan echter ook langs paden en kunnen gevaar opleveren voor passanten. Afgelopen jaar zijn al meerdere bomen spontaan omgevallen of bij harde wind omgewaaid over fiets- en wandelpaden. Samen met de gemeente is een uitvoerige inspectie gedaan naar welke bomen direct gevaar op konden leveren. Deze zijn door SNC gemerkt (“geblest”) om nog in deze winter gekapt te worden. Daarbij zijn in overleg met gemeente voorwaarden gesteld aan de uitvoerder, zoals het gekapte hout zoveel mogelijk in houtrillen aan te leggen en bermflora langs de paden zoveel mogelijk te ontzien.

Op een enkele uitzondering na zijn deze werkzaamheden netjes uitgevoerd: soms een boom teveel gekapt, soms een boom die SNC wilde kappen juist niet gekapt. Het inschatten van “direct gevaar” is een rekbaar begrip. SNC heeft het overleg met de betrokken nieuwe beleidsambtenaren-groen als heel positief ervaren: ook zij hebben gedegen kennis op gebied van groen en ecologie. Eindelijk! Samen de schouders eronder, maar SNC blijft uiteraard altijd (positief) kritisch.

Dit is een bijdrage van de Stichting Natuurvrienden Capelle e.o. (SNC). De tekst is geschreven door John Renirie, waarvoor hartelijk dank