Capelle aan den IJssel

Watercompensatie

Enkele weken terug zijn in het Schollebos twee zogeheten paddenpoelen met elkaar verbonden. Deze paddenpoelen hebben een schuine rand en zijn wat dieper in het midden.

Dieren zoals padden, kikkers, salamanders en vele soorten insecten maken graag gebruik van dit soort vijvertjes om zich in voort te planten. De paddenpoelen en de onlangs gegraven verbinding hiertussen staat in verbinding met het watersysteem van Capelle. Zo draagt de nieuw aangelegde paddenpoel bij aan watercompensatie voor bouwwerkzaamheden aan de Capelse weg. Bij deze werkzaamheden moest namelijk een sloot worden dichtgemaakt.

Op dit moment ligt er rondom de paddenpoel nog veel afgegraven aarde. De Vrienden van het Schollebos gaan samen kijken hoe deze aarde het beste beplant of ingezaaid kan worden. Bijvoorbeeld via inzaaien met een bloemenmengsel of door het natuurlijk laten opkomen van zaden uit de bodem. Dit stukje zal dus voorlopig nog een beetje kaal blijven, maar met de zomer zal de grond hier weer helemaal begroeid zijn.