Capelle bouwt aan de stad

Werkzaamheden aan wandel- en fietspaden en vervanging duikers

Door: Gemeente Capelle aan den IJssel

De gemeente en een werkgroep van vertegenwoordigers uit de Vrienden van het Schollebos hebben op 16 maart een inventarisatie gedaan van de staat van voet- en fietspaden in het Schollebos. Deze inventarisatie leverde een aantal locaties op die dit jaar nog hersteld moeten worden. De voorlopige planning is om dit najaar de daarvoor nodige asfaltreparaties uit te voeren.

Eerst de duikers, dan het asfalt

Onder een aantal voet- en fietspaden liggen duikers. Een duiker is een betonnen buis in de grond die watergangen met elkaar te verbindt. Deze duikers moeten eerst vervangen worden voordat het nieuwe asfalt komt. Direct na het vervangen van de duikers wordt er een tijdelijke bestrating aangebracht zodat de grond na het werk weer kan inzakken. Pas daarna (in het najaar) kan het asfalt worden aangebracht. Met het vervangen van de duikers en het aanbrengen van het asfalt wordt rekening gehouden met de natuur en laten we ons adviseren door een ecoloog.

Als we de duikers moeten vervangen worden gebruiken we meteen dit moment om de diameter van de buizen te vergroten en de duikers op de juiste diepte te leggen. We spelen zo in op de extremere buien die steeds vaker voor komen en maken alvast het bos klaar voor de mogelijke komst van een flexibel waterpeil. De op de kaart aangeduide duikers worden rond de zomervakantie vervangen. Per duiker zijn de werkzaamheden als volgt: