Capelle aan den IJssel

Werkzaamheden veiligstellen paden afgerond

Halverwege maart zijn de snoeiwerkzaamheden langs de paden in het Schollebos beëindigd. De randen van de bospercelen zijn zo veilig mogelijk gemaakt.

Ecologen en betrokken belangengroepen adviseren om in het Schollebos de natuur met rust te laten. Zo kan deze haar eigen gang gaan. De bomen en struiken krijgen hun eerste blaadjes, laag bij de grond staat onder andere de Daslook in bloei en de vogels zijn druk bezig met het maken van nestjes en het leggen van eieren.

In de aankomende periode maken we, samen met de belanghebbenden, het beheer- en actieplan verder af. In het najaar worden er weer nieuwe snoei- en kapwerkzaamheden uitgevoerd.

Ondanks dat we er alles aan gedaan hebben om de paden weer veilig te maken, kunnen we niet uitsluiten dat er bomen omvallen of takken naar beneden komen bij harde wind. We zullen de paden na een storm zo snel mogelijk weer begaanbaar maken, maar vragen u om op te blijven letten. Het Schollebos is een park met veel bomen en wij kunnen niet garanderen dat er nooit een boom omvalt.