Capelle aan den IJssel

Bermweg 11 en Bermeinde 9

Zorgcomplex aan de rand van Capelle

Op dit moment staat op de locatie Bermweg 11 een gebouw uit 1962 met een maatschappelijke- c.q. kantoorfunctie. Ontwikkelaar Punta Grossa Vastgoedontwikkeling B.V. (hierna: Punta Grossa) wil het bestaande gebouw aan de Bermweg 11 slopen en op die manier ruimte creëren voor de nieuwbouw van een zorgcomplex met 28 zorgappartementen. Het initiatief past niet binnen het geldende bestemmingsplan. De ontwikkelaar heeft om die reden de medewerking van de gemeente nodig.

Eigendomssituatie

De beoogde ontwikkeling vindt plaats op twee naast elkaar gelegen percelen aan de rand van de gemeente. Het Rotterdamse perceel aan de Bermeinde 9 heeft Punta Grossa in eigendom. Het Capelse perceel aan de Bermweg 11 is in eigendom van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Punta Grossa heeft de erfpachtrechten van het Capelse perceel in eigendom.

Participatie

De ontwikkelaar heeft een communicatie- en participatieplan opgesteld, dat is getoetst aan het gemeentelijk participatiebeleid. Donderdag 19 december 2023 heeft de ontwikkelaar een eerste inloopbijeenkomst georganiseerd voor omwonenden en belangstellenden. De ontwikkelaar Punta Grossa heeft op deze avond de plannen gepresenteerd voor het nieuw te bouwen zorgcomplex met 28 appartementen. De belangstellenden waren erg te spreken over de vormgeving van het gebouw, maar er waren ook zorgen. Deze zorgen gingen met name over de route van het toekomstig bouwverkeer. Op dit moment is de gemeente in gesprek met de ontwikkelaar over de bouwroute.

De ontwikkelaar verwacht in april/mei 2024 een tweede bijeenkomst te organiseren voor omwonenden en belangstellenden als er meer duidelijkheid is over de bouwroute.

Omgevingsvergunning

Eind december 2023 heeft de ontwikkelaar de omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van 28 zorgappartementen. De aanvraag is op dit moment in behandeling bij de gemeente.