Capelle aan den IJssel

Capelle-West

Samen op koers naar een groen ondernemersklimaat

De gemeente Capelle aan den IJssel gaat groot onderhoud uitvoeren op het bedrijventerrein Capelle-West. We streven ernaar om na de zomer van 2024 te starten met de uitvoering. Het totale project duurt ongeveer 1 jaar. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Waarom is dit nodig?

Bedrijventerrein Capelle-West dateert uit de jaren 60-70. Riolering en andere leidingen hebben een gemiddelde levensduur van 40 jaar. Hoog tijd om het te vervangen. Daarnaast hebben wij vorig jaar onderzoek gedaan naar de aansluitingen van regenwater en afvalwater op de riolering. Een aantal aansluitingen zijn fout aangelegd. We gaan dit voor u vervangen.

Als we dan toch bezig zijn, dan pakken we meteen ook andere werkzaamheden mee, zoals de openbare verlichting. En eventueel het verbeteren van uw omgeving met duurzame oplossingen. Dat laatste doen we in overleg met de ondernemers.

Wat gebeurt er eerst?

Vorig jaar deden we onderzoek naar de aansluitingen op het riool en bodemonderzoek om de kwaliteit van de grond/grondwater te bepalen. We gaan sleuven graven om de exacte ligging van kabels en leidingen te bepalen.

Het bureau Stimular doet onderzoek naar de mogelijkheden om het bedrijventerrein duurzamer en groener te maken. In overleg met de ondernemers kijken we welke mogelijkheden kans van slagen hebben.

Welke werkzaamheden voeren we uit?

We hebben het project verdeeld in twee fases:

  1. 1. Locatie Kompasstraat (Kompasstraat, Sextantstraat, Sonarstraat, Radarstraat en Admiraal              Helfrichweg)

  2. 2. Locatie Poolvosweg (Poolvosweg, Elandstraat, Edelhertstraat en Gemzenstraat).

Wij vervangen de riolering en pakken meteen de volgende werkzaamheden mee:

  • We leggen een gecombineerd hemelwater en drainagestelsel (DT-riool) aan. Dit houdt in dat de      leiding in natte periodes het teveel aan water afvoert en in droge periodes geeft de leiding juist water af aan zijn omgeving. Zo houden we het grondwaterpeil in balans.
  • We passen de maximale snelheid aan van 50 km/uur naar 30 km/uur op de Admiraal                      Helfrichweg, Gemzenstraat en Poolvosweg. Hiermee verbeteren we de verkeersveiligheid.
  • We hogen de straat op en vervangen het asfalt gedeeltelijk door betonstraatstenen.
  • We vervangen de verlichting. We plaatsen hogere lichtmasten (daar waar nodig), vervangen          kapotte lichtmasten en vervangen de lampen door duurzame ledverlichting.
  • We vernieuwen het openbaar groen. Niet de hoge bomen langs de Admiraal Helfrichweg.

Hoe informeren we u?

Wij vinden het belangrijk om u op de hoogte te houden. De komende maanden informeren we u via brieven over de laatste stand van zaken. Ook nodigen we u uit voor één of meerdere bijeenkomsten. Alle informatie plaatsen we op deze projectenpagina.

Informatiebijeenkomst

Op donderdag 29 juni 2023 is er een informatiebijeenkomst gehouden om met elkaar te praten over de ambities voor het bedrijventerrein. Het groot onderhoud biedt ook een kans om het bedrijventerrein te vergroenen en te verduurzamen. Dit kunnen we niet alleen. We hebben daar de bedrijven bij nodig.

Ook waren de aanwonenden van de Admiraal Helfrichweg uitgenodigd om over de groenstrook te praten.

Met alle informatie gaan we starten met ontwerpen. Zodra we een conceptontwerp gereed hebben, organiseren we in samenwerking met het WOP en BIZ een bijeenkomst om zo tot een definitief ontwerp te komen.

Bij de downloads hier onderaan staan de presentaties van het Ingenieursbureau van de gemeente en Stimular.

Op Youtube kunt u het filmpje zien dat een impressie geeft waar we aan denken voor het openbare gebied

https://youtu.be/vKt3VLGys1Y

Downloads

Meer weten over dit project?
  • Gemeente Capelle aan den IJssel - Dirk van den Heuvel

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten