Capelle aan den IJssel

Fascinatio kavel NK4 Steingoed B.V.

Fellowz - Fascinatio

De wijk Fascinatio is de jongste wijk van Capelle aan den IJssel en bestaat sinds 2001. Naam en de inrichting van de wijk zijn ontleend aan het boek Fascinatio, de wonderwind van Tom Manders jr. De wijk bestaat uit een woonwijk met daaromheen een ring van bedrijven en kantoren. Deze ring is door het uitbreken van de kredietcrisis nog niet af. De stagnerende kantorenmarkt en de toenemende vraag naar woonruimte maakt dat ook in deze buitenste ring woningbouw initiatieven mogelijk zijn.

Appartementen

De verkoop van de appartementen is inmiddels gestart:
https://www.woneninfellowz.nl/

Achtergrondgegevens

Voor dit kavel lag een voorstel tot bebouwing met bedrijfsruimte. Dit plan is door de initiatiefnemers Steingoed Projectontwikkeling teruggetrokken. Steingoed heeft samen met BPI vastgoed een voorstel met woningbouw voor deze locatie ingediend. Het plan bestaat uit de realisatie van 20 (koop-) woningen.

Het plan

  • Oppervlakte : 1.840 m2
  • Huidige bestemming : bedrijf
  • Status Kavel : gereserveerd

Informatieavond 27 januari 2021

Op woensdagavond 27 januari 2021 van 19.30 - 21.00 uur heeft een digitale informatiebijeenkomst plaats gevonden. Tijdens de bijeenkomst heeft Steingoed Projectontwikkeling B.V. en vastgoedontwikkelingsbedrijf BPI Vastgoed B.V. de bouwplannen toegelicht voor de kavels NK4 en NK9. 

Presentatie
De presentatie van de informatieavond kunt u downloaden onderaan deze webpagina.

Gestelde vragen genoteerd in Nota van Beantwoording
Op de informatieavond zijn een aantal vragen gesteld die wij in een overzicht hebben geplaatst en hebben aangevuld met de antwoorden. De nota kunt u downloaden onderaan deze webpagina.

Procedure bestemmingsplan

Het plan past niet binnen het huidige bestemmingsplan ‘Fascinatio-Capelsebrug’ (2013). Om de ontwikkeling mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het nieuwe bestemmingsplan heeft van 18 februari tot en met 31 maart 2021 ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn zienswijzen ingediend. Deze zijn verwerkt in een Nota van Beantwoording Zienswijzen. 

Het bestemmingsplan is onherroepelijk vastgesteld op 25 augustus 2021. Op 28 april 2022 is de vergunning Bouwen verleend. De ontwikkelaar bereidt zich voor op de bouw.

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten