Capelle bouwt aan de stad

Aanleg middeneiland Kanaalweg uitgesteld

Door: Gemeente Capelle aan den IJssel

8 maart 2022 hebben wij een ontwerp voor een middeneiland voor de Kanaalweg gepresenteerd. In het nieuwsbericht vermeldden wij dat de werkzaamheden aan de Kanaalweg gepland staan voor de zomervakantie van 2022. Deze planning blijkt echter onhaalbaar. Daarom is besloten de aanleg van het middeneiland uit te stellen naar de zomervakantie van 2023. Hieronder leest u de redenen voor het uitstel.

Redenen voor uitstel
Uit recent overleg met onze ketenpartners (o.a. hulpdiensten en openbaar vervoer) kwam naar voren dat het ontwerp op een aantal punten verbeterd kan worden. Daarnaast conflicteert de omleidingsroute voor de Kanaalweg met de werkzaamheden aan de rotonde van de Burgemeester Van Dijklaan. Wanneer deze werkzaamheden tegelijk met de werkzaamheden aan de Kanaalweg worden uitgevoerd, leidt dat waarschijnlijk tot grote verkeersopstoppingen. Daarom is besloten de aanleg van het middeneiland uit te stellen naar de zomervakantie van 2023.

Communicatie nieuw ontwerp en planning
Als het aangepaste ontwerp en de planning van de werkzaamheden bekend zijn, worden omwonenden en omliggende bedrijven hierover geïnformeerd. Deze informatie verspreiden wij ook via de nieuwsbrief Capelle bouwt aan de stad en de website www.capellebouwtaandestad.nl.