Capelle aan den IJssel

Ontwerp-beeldkwaliteitsplan IJsselpark ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 mei 2022 het ontwerp-beeldkwaliteitsplan IJsselpark vastgesteld. Het beeldkwaliteitsplan geeft kaders voor de verschijningsvorm van de gebouwen (architectuur) en buitenruimte. Met het beeldkwaliteitsplan wordt de ruimtelijke kwaliteit van het IJsselpark voor de toekomst geborgd.

Inspraak

U kunt van 1 juni 2022 tot en met 12 juli 2022 reageren op het ontwerp-beeldkwaliteitsplan. In deze periode kunt u het document downloaden op www.capellebouwtaandestad.nl/ijsselpark. Wilt u het ontwerp-beeldkwaliteitsplan liever fysiek bekijken? Het document ligt van 1 juni t/m 12 juli 2022 ook ter inzage in het gemeentehuis, Rivierweg 111 (op werkdagen van 8:00 tot 17:00 uur). 

U kunt op de volgende manieren reageren op het ontwerp-beeldkwaliteitsplan IJsselpark:

  • Het contactformulier op www.capelleaandenijssel.nl invullen onder vermelding van ‘beeldkwaliteitsplan IJsselpark’;
  • Het sturen van een brief aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel, onder vermelding van ‘beeldkwaliteitsplan IJsselpark’. 

Achtergrond

Op 25 september 2017 heeft de gemeenteraad het gebiedspaspoort 's-Gravenweteringpark vastgesteld. Het gebiedspaspoort vormt het kader voor de ontwikkeling van het gebied dat door de geselecteerde ontwikkelaar 'IJsselpark' is genoemd. Op 5 mei 2021 is de omgevingsvergunning verleend, waarna begin 2022 is begonnen met de bouw. 

In het gebiedspaspoort is opgenomen dat de beeldkwaliteit wordt gewaarborgd in een beeldkwaliteitsplan. Dit beeldkwaliteitsplan IJsselpark is, in nauw overleg tussen ontwikkelaar, gemeente, omwonenden en toekomstige bewoners, bij de uitwerking van het stedenbouwkundig plan opgesteld. Daarmee is het een integraal onderdeel van de planontwikkeling. 

Het beeldkwaliteitsplan verbeeldt de ambities van het gebiedspaspoort en geeft kaders voor de verschijningsvorm van de gebouwen (architectuur) en buitenruimte. Het verbindt daarmee architectuur, landschap en stedenbouw. In het beeldkwaliteitsplan zijn criteria opgenomen die als toetsingskader dienen voor de welstandstoets.