Capelle bouwt aan de stad

Ontwerp voor middeneiland op Kanaalweg

Door: Gemeente Capelle aan den IJssel

De bouw van het IJsselpark is in volle gang. De verwachting is dat alle woningen dit jaar worden opgeleverd. Om ervoor te zorgen dat het verkeer van en naar het IJsselpark in de toekomst veilig kan plaatsvinden, is een aanpassing aan de Kanaalweg nodig. Hiervoor is een middeneiland ontworpen.

Wat is een middeneiland?

Een middeneiland zorgt ervoor dat voetgangers en fietsers veiliger kunnen oversteken, omdat er in het midden van de weg ruimte is om te wachten. Ook is in het midden opstelruimte voor auto’s, zodat de doorstroom op de Kanaalweg zo min mogelijk wordt verstoord.

Nu liggen de bushaltes aan de noordzijde van het kruispunt. In het nieuwe ontwerp wordt de bushalte aan de oostzijde van de Kanaalweg vanwege ruimtegebrek verplaatst naar de zuidzijde van het kruispunt.

Planning en bereikbaarheid

De werkzaamheden voor de aanleg van het middeneiland staan gepland in de zomervakantie van 2023 tussen 24 juli en 21 augustus. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren is het gedurende die periode nodig de Kanaalweg af te sluiten. Voor het doorgaande verkeer op de Kanaalweg wordt een omleiding ingesteld. Tegelijkertijd vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats aan het brugdek over de Ringvaart tussen de Kanaalweg en Capelseweg.

Omwonenden en omliggende bedrijven worden per brief geïnformeerd over de werkzaamheden en het ontwerp. Verder informeren we over de afsluiting en werkzaamheden via bebording, de nieuwsbrief Capelle bouwt aan de stad en op de projectpagina 'Herontwikkeling 's-Gravenweteringpark naar woonbuurt IJsselpark'. Hier kunt u ook het ontwerp middeneiland downloaden.