Capelle aan den IJssel

Parkeerbeleid en parkeernormen gemeente Capelle aan den IJssel

Vaststelling parkeerbeleid en parkeernormen 2023

De gemeente Capelle aan den IJssel hanteert parkeerbeleid en parkeernormen als kader voor het bepalen van het aantal benodigde parkeerplaatsen, in geval van nieuwbouw, sloop-nieuwbouw, uitbreidingen, functiewijzigingen en transformaties. Het gemeentelijk parkeerbeleid is bepalend voor de wijze waarop het parkeren in Capelle aan den IJssel plaatsvindt en wordt gefaciliteerd.

Actualisering parkeerbeleid en parkeernormen

Het is nodig dat de gemeente haar parkeerbeleid actualiseert, zodat dit aansluit bij de actuele landelijke kentallen en laatste ontwikkelingen en doelstellingen ten aanzien van parkeren. Eind 2021 zijn de concept Nota Parkeerbeleid en concept Nota Parkeernormen ter consultatie aangeboden aan de gemeenteraad. Daaropvolgend zijn beide conceptnota’s voor iedereen ter inzage gelegd. Er zijn vijf zienswijzen ontvangen. Deze hebben geleid tot aanpassing van beide nota’s. De ontvangen zienswijzen en de beantwoording daarvan zijn opgenomen in de ‘Nota van beantwoording zienswijzen’.

Vaststelling

De gemeenteraad heeft in zijn openbare vergadering van 13 februari 2023 de ‘Nota Parkeerbeleid 2023’ en de ‘Nota Parkeernormen 2023’ vastgesteld. Daarmee zijn dat vanaf dat moment het geldende beleid en de geldende parkeernormen van Capelle aan den IJssel.

Documenten

De ‘Nota Parkeerbeleid 2023’, de ‘Nota Parkeernormen 2023’ en de ‘Nota beantwoording zienswijzen’ zijn hieronder als document beschikbaar.

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten