Capelle aan den IJssel

bouwvergunning verleend

op 2 juni 2020 heeft ons college besloten om de omgevingsvergunning voor de restauratie, herbouw en nieuwbouw aan de 's- Gravenweg 325 te verlenen aan Hermon Erfgoed uit Zeist. Met dit besluit kan de ontwikkelaar starten aan dit uitdagende project.

Hermon Erfgoed heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan plannen voor de restauratie, herbouw en nieuwbouw aan de 's-Gravenweg 325. Het rijksmonument vormde een fikse uitdaging om te komen tot een plan voor restauratie en gebruik van de boerderij als woon-zorgboerderij voor ouderen. Na een uitgebreid traject met de Rijksdient voor Monumenten, Erfgoedcommissie Stichting Dorp, Stad en Land en ons eigen Q-team heeft ons college op 2 juni 2020 de omgevingsvergunning voor de restauratie, herbouw en nieuwbouw aan 's-Gravenweg 325 verleend. 

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie

Voor het inzien van de omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.