Capelle aan den IJssel

Rondweg Herenburg-Hobo

Wij investeren in uw wijk

De gemeente Capelle aan den IJssel voert vanaf oktober 2024 groot onderhoud uit aan de rondweg vanaf de Herenburg tot de Hobo. We streven ernaar om eind 2025 klaar te zijn.

Waarom is dit nodig?

De wijk Schollevaar is eind jaren 70, begin jaren 80 gebouwd. Dit betekent dat de riolering en de stadswarmteleidingen ongeveer 40 jaar oud zijn. Het leidingwerk is aan het einde van zijn levensduur. Voor uw veiligheid en de garantie op een warm en comfortabel huis, is het noodzakelijk om dit onderhoud nu te doen. En als we dan toch bezig zijn in uw buurt, voeren we tegelijkertijd diverse andere werkzaamheden uit. Zo beperken we voor u de overlast.

Wat gaan we doen?

Eneco vervangt de leidingen van uw stadsverwarming. Wij vervangen de riolering en pakken meteen de volgende werkzaamheden mee:

  • We leggen een gecombineerd hemelwater en drainagestelsel (DT-riool) aan. Dit houdt in dat de leiding in natte periodes het teveel aan water afvoert en in droge periodes geeft de leiding juist water af aan zijn omgeving. Zo houden we het grondwaterpeil in balans.
  • We passen de maximale snelheid aan. Om de verkeersveiligheid in Schollevaar te verbeteren, verlagen we de snelheid van 50 km/uur naar 30 km/uur.
  • We hogen de straat op. Het asfalt vervangen we door betonstraatstenen.
  • We leggen bredere parkeerplaatsen aan volgens de huidige normen. Bij Jachthoorn/Posthoorn maken we extra parkeerplaatsen.
  • We vervangen de verlichting. We plaatsen hogere lichtmasten (daar waar nodig), vervangen kapotte lichtmasten en vervangen de lampen door duurzame ledverlichting.
  • We vernieuwen het openbaar groen. Een aantal bomen verwijderen we, zodat we goed bij het riool kunnen. Nieuwe bomen plaatsten we terug als alle werkzaamheden klaar zijn.

Hoe pakken we het aan?

Eneco start eerst met de werkzaamheden. Dit doen ze alleen in de Herenburg. Daarna start de gemeente met de rioolwerkzaamheden. Dit doet zij in de rondweg Herenburg-Sinjeur Semeynsburg-Posthoorn-Hobo.

Hoe informeren we u?

Wij vinden het belangrijk om u op de hoogte te houden. Wij hebben op 4 maart jl. een bewonersavond georganiseerd. Tijdens deze avond zijn vragen opgehaald. Deze zijn verwerkt in een vraag- en antwoorddocument dat u onderaan bij de downloads aantreft (20240304 Vragen en antwoorden infoavond rondweg Herenburg-Hobo).

Wij informeren u via (nieuws)brieven over de laatste stand van zaken. Ook plaatsen we alle informatie op deze projectenpagina. Net voor de start van de werkzaamheden nodigen we u opnieuw uit voor een informatiebijeenkomst. Dan informeren we u over de exacte planning en waar u rekening mee moet houden tijdens het werk.

Een grotere versie van deze plattegrond vindt u hieronder bij Downloads.

Planning

Op maandag 25 maart start Eneco met de werkzaamheden in de Herenburg. Deze werkzaamheden duren tot oktober 2024. Vanaf oktober 2024 start de gemeente. Deze werkzaamheden moeten we nog aanbesteden. Om die reden weten we nog niet wie de aannemer is. Zodra de aanbesteding is geweest en de fasering en planning bekend is, plaatsen we deze hieronder bij de downloads.

Planning

Eneco Gemeente Capelle aan den IJssel

Downloads

Meer weten over dit project?
  • Dirk van den Heuvel

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten