Capelle bouwt aan de stad

Snoeien, planten en zaaien

Groenbeheer Capelle aan den IJssel

Capelle aan den IJssel
Groenonderhoud

Bomen, planten, struiken en bloemen dragen bij aan een gezonde, uitnodigende omgeving voor mens en dier. Veel planten komen van nature voor in Capelle, zoals de bermen, bossen en oevers. Maar we planten en zaaien ook regelmatig door de hele gemeente. We zoeken daarbij soorten uit die passen bij de plek en gezond kunnen groeien en bloeien. Door de planten te snoeien blijven ze in gezonde vorm.

Zorgvuldig beheer

Voor iedere activiteit, planten, zaaien en snoeien, is een seizoen. We beheren al het groen in Capelle zorgvuldig, zodat we bijdragen aan het verbeteren van de biodiversiteit of het behouden van de sierwaarde van planten. Daarbij wordt altijd rekening gehouden met de broedseizoenen van vogels of perioden van vorst.

Snoeien

Met het snoeien van bijvoorbeeld overhangend groen van de sierheesters, halfheesters, struikrozen, hagen en vaste planten blijft het groen in vorm, behoudt het de sierwaarde en krijgen andere bomen en struiken meer licht en ruimte. Ook voor de veiligheid kan het van belang zijn dat er gesnoeid wordt. Zo worden overhangende takken over het trottoir, fietspad of de weg verwijderd.

Hoe vaak er gesnoeid wordt hangt af van de leeftijd, de soorten beplantingen en welke kwaliteit we in de stad met elkaar hebben afgesproken. Zo snoeien we overhangend groen regelmatig, en beplanting twee keer per jaar. Uitgangspunt is dat het alleen gebeurd wanneer het nodig is.Naast het snoeien doen we ook aan inboet. Dat is het vervangen van plantmateriaal dat na de aanplant niet is aangeslagen of beschadigd is geraakt.

Snoeien van beplanting

  • Dit gebeurt tussen half oktober en half februari.

Snoeien van overhangend groen

  • Dit gebeurt van half mei tot half juli en in de maand september.

Inboet

  • In de maanden november en december en de maand maart.

Planten en zaaien

Door te planten en te zaaien, met bijvoorbeeld inheemse planten, kan de biodiversiteit in de openbare ruimte sterk verbeteren. Planten gebeurt vooral in de wintermaanden en niet persé ieder jaar.

Het plantseizoen loopt van november tot en met april.

In april en mei en in september en een deel van oktober wordt er gezaaid.