Capelle aan den IJssel

Sporenbuurt-Midden

Wij investeren in uw wijk

De gemeente Capelle aan den IJssel voert vanaf oktober 2024 groot onderhoud uit bij Sporenbuurt-Midden. We streven ernaar om uiterlijk het 4e kwartaal 2025 klaar te zijn.

Waarom is dit nodig?

Uit rioolinspecties is gebleken dat de riolering in de straat aan vervanging toe is, waardoor de de straat opengebroken moeten worden.

Van deze gelegenheid wordt gebruik gemaakt om verbeteringen in de straat aan te brengen.

Wat gebeurt er eerst?

De gemeente vervangt hier haar riolering en Eneco stadsverwarming vervangt hier haar warmteleidingen.

Eneco en de gemeente zullen hierbij in aparte tijdsvakken werken. Eneco zal eerst de warmteleiding vervangen en hierna zal de gemeente de riolering vervangen. Deze werkzaamheden kunnen we niet gelijktijdig oppakken omdat het werk van Eneco heel specialistisch is. Hiervoor is een andere aannemer nodig. Daarnaast is het werktempo van de aanleg van de warmteleidingen lager dan de aanleg van riolering. Om die redenen is het niet werkbaar om in één sleuf (langwerpige verlaging in de grond) te werken.

Welke werkzaamheden voeren we uit?

De bedoeling is dat Eneco stadsverwarming start met een gedeelte van haar werkzaamheden in augustus 2023. Na het stookseizoen zal Eneco de rest van de werkzaamheden uitvoeren van april t/m september 2024. Vervolgens voert de gemeente werkzaamheden uit vanaf oktober 2024 t/m maart 2025.

Op dit moment wordt er een inrichtingsplan opgesteld voor het openbare gebied. In het vroege voorjaar van 2023 is het idee om dit inrichtingsplan op een bewonersavond te presenteren.

Naast het vervangen van de warmteleidingen en de riolering:

  • Leggen we een gecombineerd hemelwater en drainagestelsel (DT-riool) aan. Dit houdt in dat de leiding in natte periodes het teveel aan water afvoert en in droge periodes geeft de leiding juist water af aan zijn omgeving. Zo houden we het grondwaterpeil in balans.
  • Hogen we de straat op. Hierbij gebruiken we zo veel mogelijk de bestaande stenen.
  • Vervangen we het asfalt in milieu- en onderhoudsvriendelijke betonklinkers.
  • Leggen we bredere parkeerplaatsen aan volgens de huidige normen.
  • Vervangen we de verlichting. We plaatsen hogere lichtmasten (daar waar nodig), vervangen kapotte lichtmasten en vervangen de lampen door duurzame ledverlichting.
  • Vernieuwen we het openbaar groen, inclusief het park bij de Spoorberm. Alle bomen laten we staan, tenzij een boom in de weg staat en daardoor de werkzaamheden teveel belemmert.

Hoe informeren we u?

Wij vinden het belangrijk om u op de hoogte te houden. De komende maanden informeren we u via brieven over de laatste stand van zaken. Ook nodigen we u uit voor één of meerdere bijeenkomsten. Alle informatie plaatsen we op deze projectenpagina.

Downloads

Meer weten over dit project?
  • Marcel de Mooij

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten