Capelle aan den IJssel

Sporenbuurt-West

Wij investeren in uw wijk

Volgend jaar starten we met groot onderhoud in het uiterst westelijke gedeelte van de Sporenbuurt, Spoorlaan en Kopspoor. In april 2023 start Eneco met het vervangen van de stadswarmteleidingen. Daarna vervangt de gemeente de riolering.

Wat gaan we doen?

Allereerst beginnen we met het onderzoeken van het gebied. We gaan graven om de exacte ligging van kabels en leidingen te bepalen. Ook wordt gekeken naar de kwaliteit van de grond. De gemeente werkt nauw samen met energiebedrijf Eneco.

Eneco en de gemeente werken in aparte tijdsvakken. Deze werkzaamheden kunnen we niet gelijktijdig oppakken omdat het werk van Eneco heel specialistisch is. Hiervoor is een andere aannemer nodig. Daarnaast is het werktempo van de aanleg van de warmteleidingen lager dan de aanleg van riolering.

Naast het vervangen van de warmteleidingen en de riolering:

  • Leggen we een gecombineerd hemelwater en drainagestelsel (DT-riool) aan. Dit houdt in dat de leiding in natte periodes het teveel aan water afvoert en in droge periodes geeft de leiding juist water af aan zijn omgeving. Zo houden we het grondwaterpeil in balans.
  • Hogen we de straat op. Hierbij gebruiken we zo veel mogelijk de bestaande stenen.
  • Vervangen we het asfalt in milieu- en onderhoudsvriendelijke betonklinkers.
  • Leggen we bredere parkeerplaatsen aan volgens de huidige normen.
  • Vervangen we de verlichting. We plaatsen hogere lichtmasten (daar waar nodig), vervangen kapotte lichtmasten en vervangen de lampen door duurzame ledverlichting.
  • Vernieuwen we het openbaar groen, inclusief het park bij de Spoorberm. Alle bomen laten we staan, tenzij een boom in de weg staat en daardoor de werkzaamheden teveel belemmert.

Informatie

Tijdens de bewonersavond op 6 maart 2023 presenteerden we het voorlopig inrichtingsplan en een groenplan. We hebben veel input ontvangen die we zoveel mogelijk meenemen in de uitvoering in oktober.

Ook lieten we de vragen met antwoorden zien die de bewoners hebben gesteld na de brief van september 2022. Dit document kunt u ook downloaden.

De tekeningen en de vragen met antwoorden kunt u onderaan deze pagina inzien en downloaden.

Planning

Werkzaamheden Eneco - vervangen stadswarmteleidingen Werkzaamheden gemeente Vervangen duiker tussen Kopspoor en Spoorlaan Verleggen waterleidingen en kabels

Downloads

Meer weten over dit project?
  • Marcel de Mooij - Gemeente Capelle aan den IJssel

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten