Capelle bouwt aan de stad

Toekomst van Stationsgebied Schollevaar

Denk mee!

Capelle bouwt aan de stad
Capelle bouwt aan de stad

In de Stadvisie 2040 staat dat de gemeente wil kijken of er gebouwd kan worden rond het NS Station Schollevaar. Twee initiatiefnemers uit het gebied hebben ideeën ingediend. Ook spraken we met andere eigenaren en betrokkenen over welke ideeën zij hadden. En we hebben onderzocht wat wel en wat niet kan. Eind 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om een plan te maken voor een gebied rond het station.

Met het plan voor het gebied rondom NS Station Schollevaar willen we keuzes maken. Keuzes over wonen, werken en zorg en over verbindingen voor auto, fiets en voetganger. Ook kiezen we hoe de omgeving mooier en veiliger wordt en hoe het wijkcentrum sterker kan. En we maken keuzes over investeringen en onderzoeken de haalbaarheid.

Welke keuzes zijn al gemaakt?

Dit zijn de keuzes die we al hebben gemaakt voor het stationsgebied. We willen:

  • meer woningen met extra aandacht voor senioren en starters;
  • een combinatie van wonen, werken, zorg en maatschappelijke voorzieningen zoals het Huis van de Wijk;
  • de routes naar het station aanpassen, meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Station en winkelcentrum blijven bereikbaar voor de auto;
  • een veilige en leefbare omgeving met mooi groen.

Werkgroep gestart

We willen Capellenaren betrekken bij het uitwerken van de bovenstaande keuzes. Capellenaren kunnen meepraten over de plannen. Er is ook ruimte voor nieuwe ideeën. In de werkgroep zitten nu ruim 20 mensen die regelmatig advies geven over de plannen. De eerste sessie was op 11 juni 2024, een verslag van deze eerste bijeenkomst kunt u hier binnenkort lezen.  

Mee doen?

Wilt u ook meedenken in de werkgroep? Mail dan naar doemee@capelleaandenijssel.nl

Wilt u op de hoogte blijven, kijk dan regelmatig op deze projectpagina.