Capelle aan den IJssel

Valeriusrondeel

Wij investeren in uw wijk

De gemeente Capelle aan den IJssel voert vanaf begin 2025 groot onderhoud uit aan het Valeriusrondeel en een gedeelte van de PC Boutenssingel tussen de rotonde en de toegang VV Capelle. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind 2026 klaar.

Wat gaan we doen?

Eneco en Evides vervangen de leidingen van uw stadsverwarming en waterleiding. Wij vervangen de riolering en pakken meteen de volgende werkzaamheden mee:

  • We leggen een gecombineerd hemelwater en drainagestelsel (DT-riool) aan. Dit houdt in dat de leiding in natte periodes het teveel aan water afvoert en in droge periodes geeft de leiding juist water af aan zijn omgeving. Zo houden we het grondwaterpeil in balans.
  • We passen de maximale snelheid aan. Om de verkeersveiligheid te verbeteren, verlagen we de snelheid van 50 km/uur naar 30 km/uur.
  • We hogen de straat op. Het asfalt vervangen we door betonstraatstenen.
  • We maken waterpasserende (groene) parkeervakken in het kader van duurzaamheid.

Daarnaast zullen we een kwaliteitsimpuls aan het openbare gebied geven waarbij we ook kijken naar de biodiversiteit.

Hoe pakken we het aan?

We voeren eerst diverse onderzoeken uit, waaronder bodemonderzoek, weg-/fundatieonderzoek, het graven van proefsleuven om de ligging van kabels en leidingen te achterhalen.

We combineren de uitvoering met de ontwikkeling van het Blinckert-terrein.

Hoe informeren we u?

Wij vinden het belangrijk om u op de hoogte te houden. De komende maanden informeren we u via (nieuws)brieven over de laatste stand van zaken. Ook nodigen we u uit voor één of meerdere bijeenkomsten. Alle informatie plaatsen we op deze projectenpagina.

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten