Capelle aan den IJssel

Verandering buitenruimte Wiekslag

Kwaliteitsimpuls Wiekslag

De buitenruimte rondom de portiekflats van Havensteder krijgt een kwaliteitsimpuls in combinatie met regulier onderhoud.

De gemeente en Havensteder hebben afspraken gemaakt over verbeteringen van de woningen en de buitenruimte in de Wiekslag. Havensteder heeft de portiekflats opgeknapt. De laatste werkzaamheden zijn afgerond in augustus 2022. In aansluiting op de bouwkundige activiteiten van Havensteder investeert de gemeente in het openbaar gebied.

Ontwerp buitenruimte

Deze ontwikkelingen bieden kansen op het gebied van verbetering van de leefbaarheid, buitenruimte en vergroten van de betrokkenheid van bewoners. Om deze kansen te pakken hebben een aantal wijkpartners de handen ineengeslagen en een buurtcoalitie gevormd. De Buurtcoalitie is een samenwerkingsverband van de volgende partijen: Havensteder, Gemeente, SWC, CJG, Politie, IJsselcollege en Buurthuis de Fluiter.

De buurtcoalitie heeft het afgelopen jaar met verschillende bewoners uit de buurt gesproken over wat zij belangrijk vinden inde buitenruimte van hun buurt. Vragen zoals: wat ziet u graag in de Wiekslag en wat zou u graag veranderen aan de buitenruimte? zijn besproken met de Capellenaren. De voorkeuren en ideeën van bewoners zijn samengevoegd met de wensen en eisen van de gemeente. Dit heeft geleid tot een concept ontwerp. Dit voorlopige ontwerp is voor de zomer van 2022 aan de klankbordgroep Wiekslag, een groep betrokken buurtbewoners, is voorgelegd. Op 29 september 2022 wordt dit ontwerp aan de buurt gepresenteerd in het buurthuis de Fluiter. Op de avond hoort de gemeente graag wat de buurt van het ontwerp vindt.

Wiekslag en de omgeving

De Wiekslag is niet het enige project in de directe omgeving dat aangepakt dient te worden. De naastgelegen d'Amandelhof en Harmonie wordt nieuwbouw gerealiseerd. Ook de infrastructuur wordt op korte termijn onder handen genomen, waarbij de Fluiterlaan wordt vernieuwd en de ondergrondse infrastructuur wordt verbeterd. Het is belangrijk dat al deze werkzaamheden in de buurt op elkaar aansluiten.

Planning

Ophaalrondes in de buurt en uitwerken ontwerp Terugkoppeling bewoners Verwerking reacties ontwerp Gemeentelijke vaststelling ontwerp Voorbereiding werkzaamheden Uitvoeren werkzaamheden

Downloads

Meer weten over dit project?
  • Gemeente Capelle aan den IJssel

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten