Capelle aan den IJssel

Werkzaamheden Gerard Doustraat

De uitvoering is gestart!

De riolering in de Gerard Doustraat, Frans Halsstraat en Meindert Hobbemastraat moet worden vervangen. Ook wordt hierbij een gecombineerd hemelwater- en drainagestelsel (DT-riool) aangelegd. Op deze manier kan er voldoende hemelwater afgevoerd worden naar de singel. Hierbij wordt de bestaande verharding hergebruikt en de straat opgehoogd naar streefpeil. Ook de openbare verlichting wordt meegenomen in het project. Er wordt hiervoor een nieuw verlichtingsplan gemaakt. Indien noodzakelijk, worden lichtmasten vervangen.

Groenwerkzaamheden
Het aanwezige groen wordt verwijderd en vervangen door nieuwe beplanting. De aanwezige bomen met een slechte vitaliteit worden als dat noodzakelijk is gerooid en zo veel mogelijk vervangen door een duurzamere soort. Ook worden er enkele plantvakken die buiten de projectgrens liggen voorzien van nieuwe beplanting.

Voortgang

Begin 2018 is de voorbereiding van het project opgestart. Op 7 januari en 28 januari 2019 zijn er informatieavonden georganiseerd.

Eerder hebben we gecommuniceerd dat we ons richten op een start op 1 april. Helaas hebben we dit door diverse omstandigheden niet gehaald. Inmiddels hebben we een aannemer (Blijdorp) geselecteerd en heeft afstemming plaatsgevonden met Stedin en Evides. De werkzaamheden worden afgestemd op de werkzaamheden aan de Rubenssingel. De werkzaamheden in de kruising met de Paulus Potterlaan zijn tegelijkertijd uitgevoerd, waardoor deze maar 1 keer hoefde te worden afgesloten.

Op maandag 29 april is gestart met het vervangen van de gasleiding in de Frans Halssstraat. Detailinformatie over de uitvoering wordt met een informatiebrief aan de bewoners kenbaar gemaakt. In deze brief worden ook de contactgegevens van de aannemer en de toezichthouder opgenomen.

Planning

Voorbereiding project Uitvoering

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten