Capelle aan den IJssel

Werkzaamheden Librije - Nabucco

Wij investeren in uw wijk!

De riolering in de Librije, Nabucco, Rigoletto, Orfeo en Othello is aan vervanging toe. De werkzaamheden die wij moeten doen, geven helaas (enige) overlast in de omgeving. Om de overlast te beperken, voeren we een aantal werkzaamheden tegelijkertijd uit

Wat gaan we doen?

  • Het aanleggen van een gecombineerd hemelwater- en drainagestelsel (DT-riool). Hiermee wordt voldoende hemelwater afgevoerd naar het oppervlaktewater. Zo bereiden we ons voor op klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande hevige buien waar we in de toekomst mee te maken krijgen.
  • Het plaatsen van ondergrondse (afval)containers, indien mogelijk.
  • Het ophogen van de straat. Hierbij hergebruiken we zoveel mogelijk de bestaande stenen.
  • Het optimaliseren van de parkeerruimte en waar mogelijk inspelen op de parkeerbehoefte in uw wijk.
  • Het ontwerpen van een nieuw verlichtingsplan voor de openbare ruimte. We plaatsen hogere lichtmasten, vervangen kapotte lichtmasten en vervangen de lampen door duurzame ledverlichting.
  • Het vervangen van het groen waarvoor een groenplan is opgesteld.

EVIDES/ENECO

Evides (water) en Eneco (stadsverwarming) hebben vooruitlopend op de gemeentewerkzaamheden  werkzaamheden uitgevoerd. Evides is gereed. Eneco heeft het tweede deel van hun werkzaamheden uitgevoerd. Momenteel hebben zij nog onverwachte werkzaamheden aan andere leidingen van de stadsverwarming.

Eneco informeert u zelf over deze werkzaamheden en hebben een contactpersoon voor vragen; projectleider Remon den Hartog. Bereikbaar via 06-197 463 07.

Voortgang

De gemeentewerkzaamheden duren nog tot in april 2024, waarbij we ook zoveel mogelijk de beplanting aanbrengen.

De aannemer is HT Infra uit Nieuwerkerk aan den IJssel.

Planning

Uitvoering

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten