Capelle aan den IJssel

Werkzaamheden Meerkoetstraat - Sternenhof

Wij investeren in uw wijk

De riolering in de Meerkoetstraat, Sternenhof en Karekietstraat is aan vervanging toe en de straat is verzakt. Daarom zal de riolering worden vervangen en de straat opgehoogd. Bij het vervangen van de riolering zal een gecombineerd hemelwater en drainagestelsel (DT-riool) worden aangelegd. Op deze manier wordt het hemelwater afgevoerd naar de singel. De verharding zal uit het oogpunt van duurzaamheid en kostenbesparing wordt hergebruikt. Verder wordt het groen vervangen en maakt de huidige verlichting plaats voor door LED-verlichting. Hiermee krijgt deze wijk een kwaliteitsimpuls. Nadat al deze werkzaamheden zijn afgerond, worden de straatnaam- en verkeersborden vervangen.

Stedin zal in april 2022 een deel van het gasnet in de wijk gaan vervangen. Vervolgens gaat de gemeente rond mei/juni 2022 starten met de uitvoering van het groot onderhoud aan de openbare ruimte.

Uitnodiging online presentatie
Normaal gesproken nodigen we u uit voor een bewonersavond om u over de laatste stand
van zaken te informeren. Door de coronamaatregelen is het niet mogelijk om voor een grote
groep mensen een bewonersavond te organiseren.
We hebben voor u daarom een online presentatie gemaakt. Hierin staat alle beschikbare
informatie over het project. We nodigen u dan ook uit de online presentatie te bekijken. Hieronder, bij Downloads, treft u de presentatie aan.

Vragen en opmerkingen

De gemeente heeft na de online presentatie inzage gegeven in het inrichtingsplan en heeft de bewoners in staat gesteld om vragen te stellen aan de gemeente.

Een overzicht van alle gestelde vragen en de antwoorden kunt u teruglezen in het document Beantwoording bewonersvragen.

Planning

Voorbereidingsfase Uitvoeringsfase

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten