Capelle bouwt aan de stad
Capelle-West

Bedrijventerrein Capelle-West krijgt groen jasje

Door: Gemeente Capelle aan den IJssel

Bedrijventerrein Capelle-West krijgt een nieuwe uitstraling. Als het aan de gemeente en de ondernemers in Capelle-West ligt wordt het een groener, vitaler en veiliger bedrijventerrein.

Bedrijventerrein Capelle-West krijgt een nieuwe uitstraling. Als het aan de gemeente en de ondernemers in Capelle-West ligt wordt het een groener, vitaler en veiliger bedrijventerrein. De gemeente is de afgelopen periode in gesprek geweest met eigenaren, ondernemers en omwonenden. De uitkomsten van deze gesprekken zijn meegenomen in een ontwerp dat is goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders. Maatregelen die snel kunnen worden uitgevoerd, zijn het aanleggen van waterdoorlatende parkeerplaatsen en bufferblocks.

Het bedrijventerrein Capelle-West is meer dan 50 jaar oud. De riolering is verouderd en aan vervanging toe. Met deze werkzaamheden grijpt de gemeente de kans aan om - samen met de eigenaren en ondernemers – het bedrijventerrein een injectie te geven. Wethouder Eric Faassen is blij met de stappen die worden gemaakt met elkaar: “Het is mooi om te zien hoe we als gemeente samen met de ondernemers, de eigenaren, gebruikers en bewoners van Capelle-West het bedrijventerrein transformeren naar een nog veiligere, schonere en duurzamere plek om te ondernemen. Zo zetten we samen koers naar een groener ondernemersklimaat.” 

Ook Peter van Wijk, voorzitter van ‘Capelle-West Business’ is tevreden over de aanpak: “Veel eigenaren en ondernemers zien de voordelen om het bedrijventerrein goed aan te pakken. Uiteindelijk willen we allemaal een plek die aantrekkelijk is om in te werken voor nu en in de toekomst. In goed overleg met de gemeente kunnen we plannen realiseren.” 

Waterdoorlatende parkeerplaatsen en bufferblocks

Tijdens meerdere bijeenkomsten met eigenaren, ondernemers en bewoners uit de buurt is besproken hoe het bedrijventerrein een aantrekkelijkere uitstraling kan krijgen. De bouwstijl uit de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw bestaat voornamelijk uit beton en stenen. Deze materialen versterken hittestress en bij hevige regenval loopt het water moeilijk weg. Om die reden maakt de gemeente het mogelijk om waterdoorlatende parkeerplaatsen en meer groen aan te leggen. “Een andere kans die we zien, is het aanleggen van bufferblocks in de grond. Dit is een waterbergingssysteem dat regenwater snel afvoert in de bodem na hevige buien, maar het kan water ook vasthouden. Hiermee spelen we in op het veranderende klimaat met extreme neerslag en langdurige droogte. In Capelle aan den IJssel hadden we twee jaar geleden al een primeur met deze bufferblocks”, vertelt Faassen.

Subsidie voor eigenaren

Ook de provincie Zuid-Holland ziet het belang van groenere bedrijventerreinen. Zij stelt een subsidiebedrag beschikbaar van €100.000, dat de gemeente samen met de eigenaren wil inzetten voor de aanleg van de waterdoorlatende parkeerplaatsen. En er kan nog meer. Naast deze subsidie heeft de gemeenteraad een bedrag van €250.000 beschikbaar gesteld voor het instellen van een gevel- en voorterreinenfonds. Hiermee krijgen eigenaren de mogelijkheid om een subsidie aan te vragen voor het verbeteren van hun eigen pand en voorterrein. Rond de zomer stelt het college van burgemeester en wethouders de regels vast voor de uitvoering van het gevel- en voorterreinenfonds.

Verlagen maximum snelheid

Ten slotte wil de gemeente ook een inspanning leveren om de verkeersveiligheid in de buurt te vergroten. Op de drie doorgaande wegen; Admiraal Helfrichweg, Gemzenstraat en Poolvosweg wordt het asfalt vervangen door stenen en wordt de snelheid verlaagd naar 30 km p/u. Dit is een langer gekoesterde wens van de bewoners in de wijk Capelle-West. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voorlopig ontwerp goedgekeurd. De verwachting is dat de gemeente begin volgend jaar start. De werkzaamheden duren ongeveer 15 maanden. 

Bekijk deze film alvast voor een impressie.

Capelle bouwt aan de stad

Capelle-West

Door: Gemeente Capelle aan den IJssel