Capelle bouwt aan de stad

Natuurvriendelijke oevers voor betere waterkwaliteit

Door: Gemeente Capelle aan den IJssel

Langs sloten en plassen in Capelle staat ongeveer 193 kilometer aan beschoeiing. Beschoeiingen beschermen de oevers. Op een aantal plekken is de oeverbescherming slecht. Daarom vervangen we de beschoeiingen en daar waar het kan, doen we het natuurvriendelijker. Dat is goed voor de natuur én de Capellenaar. De nieuwe oevers helpen om onze stad leefbaar en gezond te houden.

Marc Wilson, wethouder en verantwoordelijk voor de buitenruimte, is blij dat de oevers een opknapbeurt krijgen. “Natuurvriendelijke oevers geven kleur en fleur én verbeteren de waterkwaliteit. Dat is weer belangrijk voor de verschillende dieren en planten die in en om het water leven. Bij de aanleg en het beheer van de nieuwe oevers houden we rekening met de natuur. Ook bijvoorbeeld tijdens het broedseizoen: voordat er werkzaamheden starten, onderzoekt een onafhankelijk bureau of er broedende vogels zijn. Als die er zijn, stellen we de werkzaamheden uit. Zo hebben we hart voor onze buitenruimte.”

Eerst locaties die direct nodig zijn

Martin Braal is beheerder riolering en stedelijk water. “In heel Capelle vervangen we alle oude beschoeiingen. Voordat we hieraan begonnen, hebben we een onderzoek laten uitvoeren naar de staat van de beschoeiingen. De locaties die prioriteit hebben, doen we eerst. Bij sommige locaties was het hard nodig. Want daar was de beschoeiing verrot of was de grond erachter in het water gezakt.”

Hardhout, kokosrollen en kokosmatten

Bij het vervangen van de beschoeiingen zijn er meerdere mogelijkheden. Martin: “De locatie bepaalt voor welke manier we kiezen. Er moet voldoende ruimte zijn. En we houden rekening met wortels van bomen én kabels en leidingen in de grond.”

  • Op een aantal plekken is de traditionele én de meest stevige manier noodzakelijk: een hardhouten beschoeiing. Bijvoorbeeld als de sloot of plas vlakbij een dijk ligt of dichtbij een weg waar veel auto’s rijden.
  • Als er meer ruimte is aan de waterkant, wordt er gekozen voor een natuurvriendelijkere oever. Dat kan op verschillende manieren. Met een beschoeiing onder water met kokosmatten of wilgentakken met kokosrollen.

Martin: “Het is wel zo dat de levensduur van een natuurvriendelijkere oever korter is dan een oever van hardhout, maar het helpt de natuur wel beter. In het water plaatsen we zachthouten palen met daartussen wilgentakken (dat noem we wiepen). Tussen die wiepen leven vissen. Op de wiepen plaatsen we de kokosrol. In die rol worden plantjes gepoot. De meest natuurvriendelijke oever leggen we aan met een kokosmat. Dan loopt de grond langzaam schuin af het water in. In die mat zetten we een half jaar voor gebruik planten.”

Ruimte voor verschillende planten en dieren

In de kokosmatten en kokosrollen worden ongeveer tien plantensoorten verwerkt. Bijvoorbeeld de dotterbloem, zwanenbloem, watermunt en het moerasvergeet-me-nietje. Het zijn planten die het water filteren en dat is goed voor de kwaliteit van het slootwater. De planten in en langs het water bieden (water)vogels, vissen, insecten en kikkers plekken om te schuilen, op te groeien, voort te planten en om eten te vinden.

Martin: “Daarnaast kijken we goed welke plantensoort we op welke plek zetten. De ene plant groeit goed in de schaduw, de ander doet het beter op een zonnige plek. We monitoren welke soort wel of niet aanslaat.” Marc vult aan: “De groenere oevers geven onze stad meer kleur en fleur. Een groene(re) omgeving draagt bij aan een gezondere, leefbare omgeving voor de Capellenaar.”

In september weer verder

Dit jaar hebben we nieuwe oevers aangelegd bij de Kievietlaan, het Dalpad, het Atolpad, het Meidoornveld, de Rozensingel, de Narcisstraat en langs begraafplaats Schollevaar. Langs de nieuw aangelegde oevers hebben we ook een bloemenmengsel gezaaid dat aantrekkelijk is voor bijen, vlinders en andere insecten. In september gaan we verder met het vervangen van de beschoeiingen. We kijken keer op keer wat er nodig is.

Groenonderhoud

Snoeien, planten en zaaien

Door: Gemeente Capelle aan den IJssel