Capelle bouwt aan de stad

Bestrijding ziekten, beestjes en planten

Groenbeheer Capelle aan den IJssel

Capelle aan den IJssel
Groenonderhoud

Ieder jaar bestrijden we ziekten en beestjes en ongewenste plantensoorten die gevaarlijk zijn voor het Capelse groen of voor mens en dier. De bestrijding gebeurt na overleg tussen gemeente, experts en andere betrokken partijen en uitsluitend met milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen.

Bomenziekten en plagen

We zetten hier de meest voorkomende bomenziekten en plagen op een rij. Tijdens de jaarlijkse inspectierondes onderzoeken experts de bomen onder andere op de aanwezigheid van deze ziekten en plagen. Soms ontstaat een ziekte of plaag plotseling na een inspectie, vooral omdat sommige ziekten en plagen heel besmettelijk zijn. Dan grijpen we, vaak ook na een melding van een oplettende Capellenaar, zo snel mogelijk in.

 • Bloedingsziekte (bij kastanjes). Deze ziekte, een aantasting van kastanjebomen, verspreidt zich over heel Nederland. Bomen krijgen bruine-rode vlekken op de stam en 'bloeden' donker vocht. De aantasting leidt tot baststerfte en soms tot sterfte van de boom. Sterfte wordt vaak versneld of versterkt door secundaire aantastingen door verschillende schimmels. Een bacterie uit de groep van Pseudomonas syringae is de oorzaak. Dode of bijna dode kastanjebomen die veiligheidsrisico's opleveren worden gekapt. Alle bomen met deze ziekte worden jaarlijks gecontroleerd op de mate van besmetting.
 • Iepenziekte. De iepenziekte wordt veroorzaakt door een zeer besmettelijke schimmel. De schimmel nestelt zich in de houtvaten, waarna de boom deze -tevergeefs- afsluit om verspreiding te voorkomen. Hierdoor drogen geïnfecteerde houtvaten uit. Daardoor verwelken de takken en twijgen, waardoor de iep volledig kan afsterven. Het probleem is een beestje, genaamd de iepenspintkever. Deze verspreid de schimmel verder door de boom, maar na het broeden zullen de nieuwe kevers ook uitvliegen en de ziekte overdragen op gezonde bomen. Ook kan de schimmel ondergronds verspreiden via de wortels van bij elkaar gelegen bomen. Als de aantasting eenmaal inzet, dan zal een geïnfecteerde boom binnen enkele weken tot maanden doodgaan. Het is daarom belangrijk om bij signalen van zieke bomen direct de gemeente in te schakelen. De gemeente stuurt boomexperts langs zieke bomen om vast te stellen of ze de besmettelijke iepziekte hebben. Als dit het geval is, maken zij er melding van, waarna de boom zo snel mogelijk verwijderd wordt.
 • Massariaziekte (bij platanen). De massariaziekte (veroorzaakt door een schimmel) zorgt voor optredende houtrot aan de bovenzijde van takken van platanen. Daardoor kunnen takken gemakkelijk afbreken, wat weer ernstige problemen voor de openbare veiligheid kan opleveren. Om die reden worden volwassen en oude platanen gecontroleerd op de aanwezigheid van Massaria. Waar nodig worden aangetaste takken uit de bomen gesnoeid om veilig gebruik van de weg te garanderen.
 • Essentaksterfte. Essentaksterfte wordt veroorzaakt door de schimmel Hymenoscyphus fraxineus. Van juni tot september verschijnen er kleine, witte paddenstoeltjes op afgevallen bladstelen. De paddenstoeltjes produceren sporen die over lange afstanden verspreid worden door de wind. Door de sporen kunnen de bladeren van gezonde essen besmet raken. Lees hier mee over wat we doen bij essentaksterfte.

Vervelende of gevaarlijke beestjes

In Capelle kennen we een aantal beestjes die ieder jaar terugkeren en niet goed zijn voor ons groen. We zetten hieronder de meest voorkomende op een rij.

 • Eikenprocessierups. De eikenprocessierupsen zijn larven van de nachtvlinder en gaan groepsgewijs - in processie - op zoek naar voedsel. Ze komen vooral voor op zomereiken. De brandharen van de eikenprocessierupsen kunnen voor vervelende irritatie en jeukklachten zorgen. Deze rups kan gevaar opleveren voor de volksgezondheid, daarom bestrijden we deze uit voorzorg in het voorjaar, altijd in de avond of nacht. Hiervoor gebruiken we biologische middelen. Om ze te besrijden worden met een speciaal voertuig natuurlijke vijanden van de rups, minuscuul kleine aaltjes, met een vernevelaar in de bomen gespoten. Deze aaltjes zoeken de rupsen op en schakelen ze uit. Op de gemeentelijke website vind je meer informatie over deze rups.
 • Spinselmot (een plaag voor bomen). In mei/juni zijn sommige heesters enkele weken ingepakt in een zijdeachtig spinsel. Daar zitten dan honderden rupsen op van de spinselmot. De rupsen van de spinselmot zijn te herkennen aan hun geelgroen of geelachtige kleur met donkere stippen. Deze rupsen eten alle bladeren op. Wanneer de rupsen zich volgegeten hebben, spinnen ze zich in dichte cocons. Dat is te herkennen aan de witte webben. In juli komen uit deze cocons de spinselmotjes. De mot is niet gevaarlijk voor de volksgezondheid. Daarom bestrijden we deze niet.
 • Wilgenhoutrups (een plaag voor bomen). Deze rups levert geen direct gevaar op voor de volksgezondheid. De bomen worden echter wel zwakker en vatbaarder voor ziekten. De aangetaste bomen inspecteren we wat vaker.
 • Luizen in lindes (een plaag voor bomen). Deze luis levert geen gevaar op voor de volksgezondheid. Deze bestrijden we dus niet. Is de situatie toch ernstig dan proberen we met biologische middelen de hinder te verminderen.
 • De Aziatische hoornaar. De Aziatische hoornaar is een wesp die gevaarlijk is voor bijen. De wespensoort kom sinds 2017 in Nederland voor en is inmiddels ook gezien in Capelle aan den IJssel. Het beestje eet onder andere honingbijen, die weer heel belangrijk zijn voor onze voedselproductie. Daarom is het goed om op de hoornaar te letten. Lees hier hoe je dat het beste kan doen. 

Ongewenste plantensoorten

Niet alle plantensoorten die groeien en bloeien in Capelle zijn welkom. Dat komt omdat ze een gevaar vormen voor andere planten of gezondheidsklachten bij mens en dier veroorzaken.

 • Japanse duizendknoop. We komen de Japanse duizendknoop steeds vaker tegen in Capelle. Het is een zogenaamde invasieve exoot: een plant die hier van nature niet voorkomt, maar inmiddels wel gevestigd is. Deze exoot kan andere planten verdringen en op termijn risico’s, zoals schade aan wegen en gebouwen, met zich meebrengen. De enige manier om de Japanse duizendknoop definitief te bestrijden is het volledig uitgraven en met wortel en al vernietigen.
 • Reuzenberenklauw. De Reuzenberenklauw is een ongewenste plantensoort die groeit langs wegen en paden. Als je er mee in aanraking komt, dan kan dat zorgen voor vervelende gezondheidsklachten. Ook honden kunnen er erg ziek van worden. We proberen de Reuzenberenklauw daarom zoveel mogelijk onder controle te houden. Zo kan deze soort zich niet veder verspreiden en voorkomen we overlast bij mens en dier. De reuzenberenklauw lijkt voor een niet getraind oog veel op de niet schadelijke berenklauw. Wanneer je er niet zeker van bent of het om een Reuzenberenklauw gaat kun je met hulp van de app ObsIdentify (gratis verkrijgbaar via je Appstore of Google Play) controleren of het om een reuzenberenklauw gaat.
 • Blauwalg. Blauwalg zijn geen planten. Het zijn ook geen algen, maar bacteriën. De blauwalg is in perioden aanwezig in de grote vijver van het Schollebos (het hondenstrandje). De vijver is geen zwemwater, maar dieren maken er regelmatig gebruik van. Blauwalg kan gezondheidsklachten veroorzaken, ook bij (huis)dieren. De gifstoffen die blauwalgen produceren kunnen misselijkheid, overgeven, moeheid, duizeligheid, droge mond en buikklachten veroorzaken. Waarschuw een huisarts als deze klachten opspelen en ga naar een dierenarts als uw (huis)dier in contact is geweest met besmet water en klachten heeft. Het Waterschap Schieland en de Krimpenerwaard testen alleen officiële zwemwateren.Kijk voor meer informatie over blauwalg op de website van het Waterschap

Melding doen

Zie je ergens in Capelle aan den IJssel een boom die wellicht ziek is, een beestje dat we liever kwijt dan rijk zijn of een plantensoort die we liever niet in ons groen hebben? Geef dit dan zo snel mogelijk door met het meldingenformulier. Zo bestrijden we samen de ziekten, beesten en plantensoorten die het mooie Capelse groen aantasten.

Meer weten over dit project?
 • Gemeente Capelle aan den IJssel

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten