Capelle aan den IJssel

Aan de slag met het beheer- en actieplan

Het beheer- en actieplan wordt ingevuld aan de hand van deelprojecten. Ieder deelproject wordt begeleid door een projectleider die zich in deze nieuwsbrief ook aan u voorstelt.

We beginnen met de volgende deelprojecten:

  • Aanpak bospercelen en ontwerp landschapsstijl
  • Plukgroen
  • Effectgericht beheer
  • Actieplan paden en routes
  • Flexibel waterpeil
  • Voorzieningen kinderen en mindervaliden

De gehele coördinatie van het beheer-en actieplan wordt gedaan door Johan van Zijl (beheerder groen) en Linde Nouwens. Per deelproject kijken we welke externe stakeholders betrokken waren bij de totstandkoming van de visie en hen nodigen we uit voor de deelprojecten waar zij de meeste kennis over hebben en met ons mee kunnen denken. De WijkOverlegPlatforms (WOP’s) nodigen we uit in een meer procesmatige en toetsende rol deel te nemen aan de deelprojecten. Daarnaast vragen we hen goed in de gaten te houden of het algemeen belang goed wordt meegenomen.

We houden u via de nieuwsbrief en www.capellebouwtaandestad.nl/schollebos op de hoogte van alle stappen die we de komende tijd gaan maken.