Capelle aan den IJssel

Besluit van het college over visie Schollebos

Het college heeft besloten om de basisprojecten en een aantal in de visie genoemde wensprojecten uit te gaan voeren. De gemeenteraad moet dit besluit nog goedkeuren.

Basisprojecten

• Aanpak bospercelen en realiseren van het ontwerp

• Actieplan en realiseren paden en routes

• Groene verbinding Schollebos

• Flexibel waterpeil

• Effectgericht beheer

• Tienjaarlijkse peiling

• Onderzoek verplaatsing kinderboerderij

• Oprichten Vrienden van het Schollebos

Wensprojecten

• Plukgroen

• Voorzieningen voor kinderen en jongeren en mindervalide

• Voorzieningen voor honden