Capelle aan den IJssel

Deelproject aanpak bospercelen

Het beheer- en actieplan voor het Schollebos is een groot project. Zowel in oppervlakte (hoeveelheid werk) als de mate van complexiteit. Daarom zijn we tot de conclusie gekomen dat het voor het deelproject ‘aanpak bospercelen’ goed is een proefgebied aan te wijzen in het Schollebos.

Waarom een proefgebied?

Door een proefgebied te kiezen kunnen we samen met de stakeholders beter inschatten wat de beste manier van werken is, welk beeld wordt gerealiseerd (en of dit volgens verwachting is), wat de kosten zijn en hoeveel tijd we nodig hebben. Hiernaast kunnen er nog onbekende factoren, consequenties en of vragen tijdens het werk ontstaan. Naar aanleiding van het eerste werk in de proefgebieden kunnen we het project bijsturen aan de hand van de behaalde resultaten voordat het beheer- en actieplan wordt vastgesteld.

Samengevat denken we met de proefgebieden meer doelgericht en efficiënt te kunnen werken, beter het uiteindelijke einddoel/beeld te kunnen garanderen en een betere financiële controle op het hele project te kunnen uitvoeren.

Inventarisatie

Dit gebied wordt dan op korte termijn geïnventariseerd. Na deze inventarisatie is het de bedoeling dat de groen renovatie en het wegwerken van mogelijk achterstallig onderhoud in deze percelen deze winter wordt uitgevoerd.

Het is de bedoeling dat de inventarisatie in november en mogelijk de eerste helft van december plaatsvindt. De uitvoering van het werk in de proefgebieden voeren we het liefst dan in januari uit. De werkzaamheden hebben voornamelijk betrekking op het groen. De bospercelen worden als eerste veilig gemaakt. Dit doen we door het verwijderen van zieke en gevaarlijke bomen, het snoeien van bomen uit veiligheidsoogpunt en het technisch uitvoeren van een grootschalig en ingrijpende bosrenovatie. Dit houdt vooral in dat bezoekers zien dat er bomen worden gesnoeid en omgezaagd. Deze werkzaamheden zijn niet alleen nodig om het bos veilig te maken, maar ook om meer variatie in leeftijd, dichtheid en soorten aan te brengen. Deze variatie zorgt ervoor dat het park aantrekkelijker, afwisselender, natuurlijker met een grotere soortenrijkdom, gebruiksvriendelijker en aantrekkelijk is voor de bezoekers. Het uitvoeren van deze werkzaamheden is noodzakelijk om het park toekomstbestendig te maken.

Snoei en opruimwerk in de winter

Uit veiligheidsoverwegingen voeren wij, naast het snoeiwerk in het proefperceel, deze winter ook snoeiwerk en opruimwerk uit langs de paden in het bos. Dit jaar hebben we tijdens het voorjaar en de zomer het stadsdeelpark een aantal keer af moeten sluiten bij storm en harde wind om letsel door afvallende takken te voorkomen. Om een zo veilig mogelijke situatie voor de bezoekers te creëren en afsluitingen zoveel mogelijk te voorkomen, wordt er deze winterperiode langs de paden in het bos gesnoeid en gekapt. Deze ingrepen zijn nodig om te zorgen dat de bezoekers veilig over de paden kunnen wandelen en fietsen.

Ondanks dat we er alles aan doen om het groen zo veilig mogelijk te maken en te houden, wordt een bezoek aan het Schollebos bij storm sterk afgeraden. Door hevige rukwinden kunnen alsnog onverwachts takken afbreken en bomen omvallen, en kunnen we de veiligheid van onze bezoekers dus niet garanderen.