Capelle aan den IJssel

Ecologische scan en rondgang Schollebos

Voor het opstellen van de Visie voor het Schollebos is al een verkennend ecologisch onderzoek uitgevoerd. Nu we daadwerkelijk aan het werk gaan, is het van belang om een aanvullende ecologische scan uit te voeren. De ecologische scan wordt uitgevoerd op de plaatsen waar we op korte termijn aan het werk gaan.

Hiervoor hebben we in de afgelopen weken, samen met de ecologen van Kragten en een vertegenwoordiging van Stichting Natuurvrienden Capelle e.o. (SNC) en de Bomenstichting, de locaties bekeken. SNC en de Bomenstichting hebben, met hun lokale kennis over de flora en fauna in het Schollebos, de ecoloog van waardevolle informatie kunnen voorzien.

Stand van zaken flora en fauna

De ecologische scan maakt ons duidelijk wat de stand van zaken van de flora en fauna is. Hierbij wordt gekeken naar de te beschermen planten en dieren en hun natuurlijke omgeving. Aan de hand van de ecologische scan kunnen wij een natuurvriendelijke werkwijze opzetten. Dit is een zorgvuldige aanpak van de werkzaamheden volgens de Wet Natuurbescherming.

We hebben het rapport met de ecologische scan begin december ontvangen. Vervolgens gaan we opnieuw in gesprek met SNC en de Bomenstichting om de resultaten van de scan te bespreken. Daarnaast delen we de rapportage ook met de provincie Zuid-Holland omdat we toestemming nodig hebben voor het werk.