Capelle aan den IJssel

Johan van Zijl, beheerder groen stelt zich voor….

Mijn naam is Johan van Zijl en ik ben als groenbeheerder werkzaam bij de afdeling Stadsbeheer van de gemeente Capelle aan den IJssel. Ik ben vanuit deze functie betrokken bij het beheer en onderhoud van alle, in de openbare ruimte aanwezige, bomen, struiken en grasvelden.

In de afgelopen periode heb ik, samen met vele betrokken inwoners en organisaties (zogenaamde stakeholders), gewerkt aan het opstellen van de nieuwe visie voor het Schollebos. Nu ben ik als algemeen projectleider betrokken bij het opstellen en samenvoegen van de verschillende deelprojecten tot één Beheer- en Actieplan. In detail houd ik mij bezig met de meer groene deelprojecten zoals de aanpak van de bospercelen, het realiseren van een pluktuin en het versterken van de groene verbindingen vanuit de verschillende woonwijken naar het Schollebos. Door de beperkingen die vanwege de bestrijding van het Coronavirus nodig zijn, werk ik bij het opstellen van het eerste concept samen met een kleine groep. Dit zijn vertegenwoordigers van de Bomenstichting en de Stichting Natuurvrienden Capelle e.o. Ook worden deskundigen op het gebied van ecologie en bosbeheer betrokken bij de uitwerking van deze deelprojecten.

Ik hoop op een vruchtbare samenwerking!